Český lékopis 1997

2.1.1   Kapátka

Pokud se používá pojem "kapka", rozumí se tím kapka získaná za použití níže popsaného standartního kapátka.

Standartní kapátko, viz obrázek 2.1.1-1, je vyrobeno z prakticky bezbarvého skla a je na dolním konci zakončeno kruhovým otvorem v rovině kolmé k ose kapátka.

Mohou se použít jiná kapátka, pokud vyhovují následující zkoušce. Kapátko se pečlivě vyčistí a upevní ve vertikální poloze. 20 kapek vody R, které při teplotě (20 ± 1) °C volně vykapou z kapátka konstantní rychlostí 1 kapka/s, váží (1000 ± 50) mg.

S každým kapátkem se provedou tři stanovení. Výsledky jednotlivých stanovení se neliší od průměru ze tří stanovení o více než 5 %.

Obr. 2.1.1-1 Standardní kapátko

Rozměry v milimetrech