Český lékopis 1997

2.1.4   Síta

Používají se síta se čtvercovými otvory zhotovená z vhodných materiálů. Pro jiné než analytické účely mohou být použita síta s kruhovými otvory, jejichž vnitřní průměry jsou 1,25násobky velikosti čtvercových otvorů odpovídajícího síta. Materiál, z kterého jsou síta zhotovena, nesmí reagovat s prosívanou látkou. Stupeň rozdrobení je předepsán v jednotlivých článcích tak, že číslo síta, jehož hodnota odpovídá jmenovité velikosti otvorů v mikrometrech, je uvedeno v závorce za názvem látky.

Mezní úchylka velikosti otvorů pro jednotlivý otvor (+X): velikost otvorů nepřesahuje jmenovitou velikost otvorů o více než X, které se vypočítá ze vztahu:

X=2(w0,75) + (w0,25),
3

v němž značí:

w -velikost otvorů v µm.

Mezní úchylka velikosti otvorů pro průměrnou velikost otvorů (±Y): průměrná velikost otvorů se neodchyluje od jmenovité velikosti otvorů o více než ±Y, které se vypočítá ze vztahu:

Y = w0,98 + 1,6
27

Tab. 2.1.4-1

Číslo síta (jmenovitá velikost otvorů) Mezní úchylky velikosti otvorů Průměr drátů d
Pro jednotlivý otvor +X Pro průměrný otvor +Y Střední mezní úchylka +Z Doporučené
djmen
Rozpětí volby
dmax dmin
11 2007703505602 5002 9002 100
8 0006002504302 0002 3001 700
5 6004701803201 6001 9001 300
4 0003701302501 4001 7001 200
2 800290901901 1201 300950
2 000230701509001 040770
1 40018050110710820600
1 0001403090560640480
7101122569450520380
500891854315360270
355721343224260190
250589,934160190130
180477,627125150106
125385,8229010477
90324,618637254
63263,715455238
45223,113323727
38---303524

Číselné hodnoty uvedeny v mikrometrech

Střední mezní úchylka (±Z): nejvýše 6 % z celkového počtu otvorů smí mít velikost mezi "jmenovitou + X" a "jmenovitou + Z". Z je vyjádřeno vztahem:

Z= X+Y
2

Průměr drátu (d): průměry árátu uvedené v tabulce se vztahují na protkávané kovové drátěné pletivo vsazené do rámu. Jmenovité průměry drátu se mohou lišit od těchto hodnot v mezích limitů dmax a dmin. Tyto limity definují přípustné rozpětí výběru přibližně ±15 % od jmenovitých hodnot. Dráty ve zkoušeném sítu musí mít přibližně stejné průměry v osnově a útku.