Český lékopis 1997

2.2.2 Stupeň zbarvení tekutin

Hodnocení stupně zbarvení tekutin v barevné řadě hnědá, žlutá, červená se provádí jednou ze dvou metod níže uvedených, předepsaných v jednotlivých článcích. tekutina je bezbarvá, jestliže je stejného vzhledu jako voda R nebo rozpouštědlo, nebo není-li více zbarvena než porovnávací barevný roztok H9 (tab. 2.2.2-2).

Metoda I

Použijí se stejné zkumavky z bezbarvého průhledného neutrálního skla s vnějším průměrem 12 mm. Porovnávají se 2,00 ml zkoušené tekutiny s 2,00 ml vody R nebo rozpouštědla nebo porovnávacího barevného roztoku (viz tabulky porovnávacích barevných roztoků), jako je předepsáno v článku.
Porovnávání se prováďí v rozptýleném denním světle proti bílému pozadí kolmo k podélné ose zkumavky.

Metoda II

Použijí se stejné zkumavky z bezbarvého průhledného neutrálního skla s plochým dnem a s vnitřním průměrem 15 mm až 25 mm. Porovnává se zkoušená tekutina s vodou R nebo rozpouštědlem nebo s porovnávacím barevným roztokem (viz Tabulky porovnávacích barevných roztoků). Výška vrstvy je 40 mm.
Porovnávání se prováďí v rozptýleném denním světle proti bílému pozadí shora ve směru podélné osy zkumavky.

Zkoumadla

Základní barevné roztoky

Žlutý roztok

46,0 g chloridu železitého R se rozpustí v asi 900 ml směsi 25,0 ml kyseliny chlorovodíkové R a 975,0 ml vody R a doplní se do 1000,0 ml stejnou směsí. Titračně se stanoví skutečný obsah, který se upraví přidáním stejné směsi na 45,0 mg FeCl3 . 6H2O/ml. Roztok se uchovává chráněn před světlem. stanovení obsahu. K 10,0 ml připraveného roztoku v 250ml kuželové baňce se zabroušenou zátkou se přidá 15,0 ml vody R, 5,0 ml kyseliny chlorovodíkové R a 4,0 g jodidu draselného R. Baňka se uzavře, nechá se stát 15 min v temnu a poté se přidá 100 ml vody R. Uvolněný jod se titruje thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS za použití 0,5 ml roztoku škrobu R jako inďikátoru, který se přidá před koncem titrace.

1 ml thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 27,03 mg FeCl3 . 6H20.

Červený roztok

60,0 g chloridu kobaltnatého R se rozpustí asi v 900 ml směsi 25,0 ml kyseliny chlorovodíkové R a 975,0 ml vody R a doplní se do 1000,0 ml stejnou směsí. Titračně se stanoví skutečný obsah, který se upraví přidáním stejné směsi na 59,5 mg CoC12. 6H20/ml. stanovení obsahu. K 5,0 ml připraveného roztoku v 250ml kuželové baňce se zabroušenou zátkou se přidá 5,0 ml peroxidu vodíku zředěného R, 10,0 ml roztoku hydroxidu sodného R (300 g/l) a opatrně se vaří 10 min. Po ochlazení se přidá 60 ml kyseliny sírové zředěné R a 2,0 g jodidu draselného R. Baňka se uzavře a vzniklá sraženina se rozpustí mírným třepáním. Uvolněný jod se titruje thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS za použití 0,5 ml škrobu RS jako indikátoru, který se přidá před koncem titrace. Titruje se do vzniku růžového zbarvení.

1 ml thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 23,79 mg CoCl2. 6H2O.

Modrý roztok

63,0 g síranu mědnatého R se rozpustí asi v 900 ml směsi 25,0 ml kyseliny chlorovodíkové R a 975,0 ml vody R a doplní se do 1000,0 ml stejnou směsí. Stanoví se skutečný obsah, který se upraví přidáním stejné směsi na 62,4 mg cuS04 . 6H2O/ml. stanovení obsahu. K 10,0 ml připraveného roztoku v 250ml kuželové baňce se zabroušenou zátkou se přidá 50,0 ml vody R, 12,0 ml kyseliny octové zředěné R a 3,0 g jodidu draselného R. Uvolněný jod se titruje thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS za použití 0,5 ml škrobu RS jako indikátoru, který se přidá před koncem titrace. Titruje se do vzniku slabě hnědého zbarvení.

1 ml thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 24,97 mg CuS04. 6H20.

Standardní barevné roztoky smícháním tří základních barevných roztoků se připraví pět standarďních barevných roztoků (tab. 2.2.2-1).

Tab. 2.2.2-1

Standardní barevný roztok Množství roztoku v ml
žlutý roztok červený roztok modrý roztok kyselina chlorovodíková 10g/l
H (hnědý) 3,0 3,0 2,4 1,6
HŽ (hnědožlutý) 2,4 1,0 0,4 6,2
Ž (žlutý) 2,4 0,6 0,0 7,0
ZŽ (zelenožlutý) 9,6 0,2 0,2 0,0
Č červený 1,0 2,0 0,0 7,0

Porovnávací barevné roztoky pro metody I a II zředěním standarďních barevných roztoků se připraví porovnávací barevné roztoky (tab. 2.2.2-2 až 2.2.2-6).

Tab. 2.2.2-2 Porovnávací barevné roztoky H

Porovnávací barevný roztok Množství roztoku v ml
Standardní roztok H Kyselina chlorovodíková 10 g/l
H1 75,0 25,0
H2 50,0 50,0
H3 37,5 62,5
H4 25,0 75,0
H5 12,5 87,5
H6 5,0 95,0
H7 2,5 97,5
H8 1,5 98,5
H9 1,0 99,0

Tab. 2.2.2-3 Porovnávací barevné roztoky HŽ

Porovnávací barevný roztok Množství roztoku v ml
Standardní roztok H Kyselina chlorovodíková 10 g/l
1 100,0 0,0
2 75,0 25,0
3 50,0 50,0
4 25,0 75,0
5 12,5 87,5
6 5,0 95,0
7 2,5 97,5

Tab. 2.2.2-4 Porovnávací barevné roztoky Ž

Porovnávací barevný roztok Množství roztoku v ml
Standardní roztok H Kyselina chlorovodíková 10 g/l
Ž1 100,0 0,0
Ž2 75,0 25,0
Ž3 50,0 50,0
Ž4 25,0 75,0
Ž5 12,5 87,5
Ž6 5,0 95,0
Ž7 2,5 97,5

Tab. 2.2.2-5 Porovnávací barevné roztoky ZŽ

Porovnávací barevný roztok Množství roztoku v ml
Standardní roztok H Kyselina chlorovodíková 10 g/l
1 100,0 0,0
2 75,0 25,0
3 50,0 50,0
4 25,0 75,0
5 12,5 87,5
6 5,0 95,0
7 2,5 97,5

Tab. 2.2.2-6 Porovnávací barevné roztoky Č

Porovnávací barevný roztok Množství roztoku v ml
Standardní roztok H Kyselina chlorovodíková 10 g/l
Č1 100,0 0,0
Č2 75,0 25,0
Č3 50,0 50,0
Č4 37,5 62,5
Č5 25,0 75,0
Č6 12,5 87,5
Č7 5,0 95,0

Uchovávání

Pro metodu I mohou být porovnávací barevné roztoky uchovávány v těsně uzavřených zkumavkách z bezbarvého průhledného neutrálního skla s vnějším průměrem 12 mm chráněných před světlem. Pro metodu H se připravují porovnávací barevné roztoky těsně před použitím se standarďních barevných roztoků.