Český lékopis 1997

2.2.5 Relativní hustota

Relativní hustota d2020 látky je poměr hmotnosti určitého objemu látky k hmotnosti stejného objemu vody při 20 °C.

Relativní hustota d2020 se stanoví s přesností na tolik desetinných míst, kolik je uvedeno v článku, pomocí pyknometru, hydrostatické váhy nebo hustoměru. Tlak vzduchu se při stanovení nebere v úvahu, což může do měření vnést chybu 1 jednotky na třetím desetinném místě.

Obvykle se používají ještě následující dvě definice.

Relativní hustota d204 látky je poměr hmotnosti určitého objemu látky při 20 °C k hmotnosti stejného objemu vody při 4 °C.

Hustota Q20 látky je poměr její hmotnosti k jejímu objemu při 20 °C. Udává se v kilogramech na krychlový metr (1 kg.m-3 = 10-3 g.cm-3). Číselné vztahy mezi relativní hustotou a hustotou udávanou v kilogramech na krychlový metr jsou:

Q20 = 998,202 d2020 nebo d2020 = 1,001 80 . 10-3 Q20

Q20 = 999,972 d204 nebo d204 = 1,000 03 . 10-3 Q20

d204 = 0,998 230 d2020