Český lékopis 1997

2.3.2   Totožnost mastných olejů tenkovrstvou chromatografií

R99

Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vhodného oktadecylsilanizovaného silikagelu pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii.

Zkoušený roztok. Není-li předepsáno jinak, rozpustí se asi 20 mg (1 kapka) mastného oleje ve 3 ml dichlormethanu R.

Porovnávací roztok. Rozpustí se asi 20 mg (1 kapka) oleje kukuřičného R ve 3 ml dichlormethanu R.

Na vrstvu se odděleně nanese po 1 μl každého roztoku a vyvíjí se dvakrát etherem R po dráze 0,5 cm. Pak se vyvíjí dvakrát směsí objemových dílů dichlormethanu R, kyseliny octové ledové R a acetonu R (20 + 40 + 50) po dráze 8 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se roztokem kyseliny fosfomolybdenové R (100 gn) v lihu 96% R, zahřívá se asi 3 min při 120 °C a pozoruje se v denním světle.

Na chromatogramu jsou charakteristické skvrny odpovídající obrázku 2.3.2-1.

Obr. 2.3.2-1 Charakteristické chromatogramy k určení totožnosti mastných olejů

  1. Arachidis oleum
  2. Olivae oleum
  3. Sesami oleum
  4. Maydis oleum
  5. Amygdalae oleum
  6. Sojae oleum
  7. Helianthi oleum
  8. Rapae oleum
  9. Rapae oleum (sine acido erucico)
  10. Tritici aestivi oleum