Český lékopis 1997

2.4.1   Amonium

Jestliže není předepsáno jinak, použije se metoda A.

Metoda A

Předepsané množství zkoušené látky se ve zkumavce rozpustí ve 14 ml vody R, je-li potřeba, upraví se pH roztoku do alkalické reakce přidáním hydroxidu sodného zředěného RS a zředí se vodou R na 15 ml. K roztoku se přidá 0,3 ml tetrajodortutňatanu draselného zásaditého RS. Současně se připraví porovnávací roztok za použití 10 ml základního roztoku amonia (1 µg NH4/ml), 5 ml vody R a 0,3 ml tetrajodortutňatanu draselného zásaditého RS. Zkumavky se uzavřou.

Po 5 min se zkoušený roztok nezbarví intenzívněji žlutě než současně připravený porovnávací roztok.

Metoda B

Předepsané množství jemně upráškované zkoušené látky se ve vhodné 25ml skleněné nádobce s polyethylenovým uzávěrem rozpustí nebo suspenduje v 1 ml vody R a přidá se 0,30 g oxidu hořečnatého těžkého R. Pod uzávěr se umístí papír se síranem manganatým a dusičnanem stříbrným R2 navlhčený několika kapkami vody R a ihned se uzavře. Opatrně se promíchá krouživým pohybem tak, aby tekutina nevystříkla, a nechá se 30 min stát při 40 °C.

Jestliže se papír se síranem manganatým a dusičnanem stříbrným R zbarví šedě, není toto zbarvení intenzívnější než zbarvení papíru se síranem manganatým a dusičnanem stříbrným R u porovnávacího roztoku připraveného současně stejným způsobem za použití předepsaného objemu základního roztoku amonia (1 µg NH4/ml), 1 ml vody R a 0,30 g oxidu hořečnatého těžkého R.