Český lékopis 1997

2.4.11 Fosforečnany

Ke 100 ml zkoušeného roztoku připraveného a v případě potřeby zneutralizovaného tak, jak je předepsáno v jednotlivých článcích, se přidají 4 ml molybdenan-kyseliny sírové RS3. Protřepe se a přidá se 0,1 ml chloridu cínatého RSl.

Současně se stejným způsobem připraví porovnávací roztok za použití 2 ml základního roztoku fosforečnanů (5l µg PO4/ml) a 98 ml vody R. Po 10 min se hoďnotí zbarvení 20 ml každého roztoku. Zbarvení zkoušeného roztoku není intenzivnější než zbarvení porovnávacího roztoku.