Český lékopis 1997

2.4.12 Draslík

K 10 ml předepsaného roztoku se přidají 2 ml čerstvě připraveného roztoku tetrafenylboritanu sodného R (10 g/l).

Současně se stejným způsobem připraví porovnávací roztok za použití 5 ml základního roztoku draslíku (20µg K/ml) a 5 ml vody R.

Po 5 min zkoušený roztok neopalizuje intenzivněji než porovnávací roztok.