Český lékopis 1997

2.4.17 Hliník

Stanoví se fluorimetrickou metodou (2.2.21).

Zkoušený roztok. Předepsaný roztok se v dělicí nálevce protřepe dvakrát s 20 ml a potom jednou s 10 ml roztoku hydroxychinolinu R (5 g/l) v chloroformu R. Spojené chloroformové roztoky se převedou do odměrné baňky a zředí se chloroformem R na 50,0 ml.

Porovnávací roztok. Za použití předepsaného roztoku se postupuje stejně jako u zkoušeného roztoku.

Kontrolní roztok. Za použití předepsaného roztoku se postupuje stejně jako u zkoušeného roztoku.

Měří se intenzita fluorescence (2.2.21) zkoušeného roztoku (I1), porovnávacího roztoku (I2) a kontrolního roztoku (I3) za použití excitačního záření o vlnové délce 392 nm a sekundárního filtru s maximem propustnosti při 518 nm nebo s monochromátorem nastaveným na tuto vlnovou délku.

Fluorescence (I1 - I3 ) zkoušeného roztoku není větší než fluorescence (I2 - I3) porovnávacího roztoku.