Český lékopis 1997

2.4.19 Zásadně reagující látky v mastných olejích

Ve zkumavce se smíchá 10 ml čerstvě předestilovaného acetonu R a 0,3 ml vody R a přidá se 0,05 ml roztoku modři bromfenolové R (0,4 g/l) v lihu 96% R. Je-li to potřebné, roztok se neutralizuje kyselinou chlorovodíkovou 0,01 mol/l RS nebo hydroxidem sodným 0,01 mol/l RS.

Potom se přidá 10 ml zkoušeného oleje, protřepe se a nechá se stát. Na změnu zbarvení horní vrstvy do žluta se spotřebuje nejvýše 0,1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS.