Český lékopis 1997

2.4.28   Kyselina 2-ethylhexanová

2000

Stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28) za použití kyseliny 3-cyklohexylpropionové R jako vnitřního standardu.

Roztok vnitřního standardu. 100 mg kyseliny 3-cyklohexylpropionové R se rozpustí v cyklohexanu R a zředí se jím na 100 ml.

Zkoušený roztok. K 0,300 g zkoušené látky se přidají 4,0 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové R 33% (V/V) a silně se dvakrát 1 min třepe, vždy s 1,0 ml roztoku vnitřního standardu. Fáze se nechají oddělit (je-li nezbytné, použije se k lepšímu oddělení odstřed'ování). Použijí se spojené horní vrstvy.

Porovnávací roztok. 75,0 mg kyseliny 2-ethylhexanové R se r ozpustí v roztoku vnitřního standardu a zředí se jím na 50,0 ml. K 1,0 ml r oztoku se přidají 4,0 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové R 33% (V/V) a 1 min se silně třepe. Fáze se nechají oddělit (je-li nezbytné, použije se k lepšímu oddělení odstřed'ování). Ke spodní vrstvě se přidá 1,0 ml roztoku vnitřního standardu a silně se 1 min třepe. Fáze se nechají oddělit (je-li nezbytné, použije se k lepšímu oddělení odstřed'ování). Použijí se spojené horní vrstvy.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

- křemenné kapilární kolony délky 10 m a vnitřního průměru 0,53 mm s vnitřní stěnou pokrytou makrogolem 20 000 2-nitrotereftalatem R (tloušťka vrstvy je 1,0 μm),

helia pro chromatografii R jako nosného plynu při průtokové rychlosti 10 ml/min,

- plamenoionizačního detektoru,

s následujícím teplotním programem:

  Čas
(min)
Teplota
(°C)
Rychlost
(°C/min)
Poznámka
kolona 0 - 2 40   izotermicky
2 - 7,3 40 → 200 30 lineární gradient
7,3 - 10,3 200   izotermicky
nástřikový prostor   200    
detektor   300    

Nastříkne se 1 μl zkoušeného roztoku a 1 μl porovnávacího roztoku. zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky odpovídajícími kyselině 2-ethylhexanové (první pík) a vnitřnímu standardu není menší než 2,0.

Obsah kyseliny 2-ethylhexanové v procentech se vypočítá podle vzorce:

AT · IR · mR · 2 ,
AR · iT· mT

v němž značí:

AT - plochu píku kyseliny 2-ethylhexanové na chromatogramu zkoušeného roztoku,
AR - plochu píku kyseliny 2-ethylhexanové na chromatogramu porovnávacího roztoku,
IT - plochu píku vnitřního standardu na chromatogramu zkoušeného roztoku,
IR - plochu píku vnitřního standardu na chromatogramu porovnávacího roztoku,
mT - hmotnost zkoušené látky v gramech ve zkoušeném roztoku,
mR - hmotnost kyseliny 2-ethylhexanové v gramech v porovnávacím roztoku.