Český lékopis 1997

2.4.6 Hořčík

K 10 ml předepsaného roztoku se přidá 0,1 g tetraboritanu sodného R. Jestliže je třeba, upraví se pH roztoku na 8,8 až 9,2 kyselinou chlorovodíkovou zředěnou RS nebo hydroxidem sodným zředěným RS. Potom se roztok převede do dělicí nálevky a vytřepává se postupně dvakrát vždy p o dobu 1 min 5 ml roztoku hydroxychinolinu R (1 g/l) v chloroformu R a nechá se oddělit. Po oddělení se organická vrstva odstraní a k vodné vrstvě se přidá 0,4 ml butylaminu R a 0,1 ml triethanolaminu R. Jestliže je třeba, upraví se pH roztoku na 10,5 až 11,5, pak se přidají 4 ml roztoku hydroxychinolinu R (1 gn) v chloroformu R, opět se vytřepává po dobu 1 min a nechá se oddělit. K hodnocení se použije spodní vrstva.

Současně se stejným způsobem připraví porovnávací roztok za použití 1 ml zákadního roztoku hořčíku (10 µg Mg/ml) a 9,0 ml vody R.

Zkoušený roztok se nezbarví intenzívněji než porovnávací roztok