Český lékopis 1997

2.4.7 Hořčík a kovy alkalických zemin

Ke 200 ml vody R se přidá 0,1 g hydroxylamoniumchloridu R, 10 ml tlumivého roztoku s chloridem amonným o pH 10,0,1 ml síranu zinečnatého 0,1 mol/l VS a asi 15 mg černi eriochromové T r chloridem sodným R. Zahřeje se asi na 40 °C a titruje se edetanem dirodným 0,01 mol/l VS z fialového do jasně modrého zbarvení. Pak se přidá předepsané množství zkoušené látky rozpuštěné ve 100 ml vody R nebo předepsané množství zkoušeného roztoku. Jestliže se zbarvení roztoku po přidání zkoušené látky změnilo zpět na fialové, titruje se dále edetanem dirodným 0,01 mol/l VS opět do modrého zbarvení.

Spotřeba roztoku edetanu disodného 0,01 mol/l VS při druhé utratí není vyšší, než je předepsá