Český lékopis 1997

2.5.1 Číslo kyselosti

Číslo kyselosti Ig udává množství hydroxidu draselného v miligramech potřebné k neutralizaci volných kyselin obsažených v 1 g látky.

10,00 g zkoušené látky nebo její předepsané množství (m) se rozpustí v 50 ml směsi stejných objemových dílů lihu 96% R a etheru R předem zneutralizované hydroxidem draselným 0,1 mol/l VS za použití 0,5 ml fenolftaleinu RSI jako indikátoru, pokud není uvedeno jinak. Po rozpuštění látky se titruje hydroxidem draselným 0,1 mol/l VS do vzniku slabě červeného zbarvení stálého po dobu nejméně 15 s (n). Číslo kyselosti (IA) se vypočítá podle vzorce: I - 5 610n m

V němž značí:

M - navážku zkoušené látky v g,

N - spotřebu hydroxidu draselného 0,1 mol/l VS v ml.