Český lékopis 1997

2.5.11 Chelatometrické titrace

Hliník

20,0 ml předepsaného roztoku se přenese do kuželové baňky na 500 ml, přidá se 25,0 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS a 10 ml směsi stejných objemových dílů roztoku octanu amonného RS (155 g/l) a kyseliny octové zředěné RS a 2 min se vátí. Po ochlazení se přidá 50 ml ethanolu R a 3 ml čerstvě připraveného roztoku dithizonu R (0,25 gn) v ethanolu R. Nadbytek edetanu disodného 0,1 mol/l VS se titruje síranem zinečnatým 0,1 mol/l D/S do změny zelenomodrého zbarvení na červenofialové.

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 2,698 mg Al.

Bismut

Předepsaný roztok v kyselině dusičné R se v kuželové baňce na 500 ml zředí vodou R na 250 ml. Pokud není uvedeno jinak, přidává se po kapkách a za třepání amoniak 26% R, až se začne tvořit zákal. Přidá se 0,5 ml kyseliny dusičné R a roztok se zahřeje asi na 70 °C, až zákal úplně zmizí. Potom se přidá asi 50 mg oranže xylenolové s dusičnanem draselným R a titruje se edetanem disodným 0,1 mol/l VS do změny červenofialového zbarvení na žluté.

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 20,90 mg Bi.

Vápník

Předepsaný roztok se v kuželové baňce na 500 ml zředí vodou R na 300 ml. Přidá se 6,0 ml hydroxidu sodného koncentrovaného ~ a asi 15 mg kyseliny kalkonkarbonové r chloridem sodným R a titruje se edetanem disodným 0,1 mol/l VS do změny fialového zbarvení na sytě modré. 1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 4,008 mg Ca.

Olovo

Předepsaný roztok se v kuželové baňce na 500 ml zředí vodou R na 200 ml. Přidá se 50 mg oranže xylenolové r dusičnanem draselným R a tolik methenaminu R, až se roztok zbarví fialovorůžově. Potom se titruj e edetanem disodným 0,1 mol/l VS do změny fialovorůžového zbarvení na žluté.

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 20,72 mg Pb.

Hořčík

Předepsaný roztok se v kuželové baňce na 500 ml zředí vodou R na 300 ml. Přidá se 10,0 ml tlumivého roztoku r chloridem amonným o pH 10,0 a asi 50 mg černě eriochromové T s chloridem sodným R. Zahřeje se na 40 °C a při této teplotě se titruje edetanem disodným 0,1 mol/l VS do změny fialového zbarvení na sytě modré.

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 2,431 mg Mg.

Zinek

Předepsaný roztok se v kuželové baňce na 500 ml zředí vodou R na 200 ml. Přidá se 50 mg oranže xylenolové s dusičnanem draselným R a tolik methenaminu R, až se roztok zbarví fialovorůžově. Po přidání dalších 2 g methenaminu R se roztok titruje edetanem disodným 0,1 mol/l VS do změny fialovorůžového zbarvení na žluté.

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 6,54 mg Zn.