Český lékopis 1997

2.5.14 Vápník ve vakcínách

Všechny roztoky použité v této zkoušce se připraví z vody destilované R.

Provede se stanovení vápníku atomovou emisní spektrometrií (2.2.22, Metoda ~.

K 1,0 ml homogenizovaného zkoušeného přípravku se přidá 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou R na 3,0 ml. Měří se absorbance při 620 nm.