Český lékopis 1997

2.5.15 Fenol v imunních sérech a vakcínách

Zkoušený přípravek se zhomogenizuje a zředí vodou R tak, aby se získal roztok obsahující přibližně 15 lag fenolu v 1 ml. Připraví se porovnávací roztoky obsahující 5 µm, 10 lag, 15 lag, 20 µm a 30 lag fenolu R v 1 ml.

K 5,0 ml zkoušeného roztoku a k 5,0 ml každého porovnávacího roztoku se přidá 5,0 ml tlumivého roztoku o pH 9,0,5,0 ml aminopyrazolonu ~ a 5,0 ml hexakyanoželezitanu draselného RS. Po 10 min se měří intenzita zbarvení roztoků při 546 nm.

Sestrojí se kalibrační křivka a vypočítá se obsah fenolu ve zkoušeném přípravku.