Český lékopis 1997

2.5.17 Nukleové kyseliny v polysacharidových vakcínách

Podstata zkoušky. Spektrofotomerické stanovení nukleových kyselin měřením absorbance při 260 nm.

Zkoušený roztok. Použije se odměrná baňka vhodného objemu, aby bylo možno připravit roztok přípravku obsahující asi 5 mg/ml suchého polysacharidu. Do této baňky se kvantitativně přenese obsah jedné lahvičky (ampule) přípravku a zředí se na potřebný objem vodou R.

Roztok se dle potřeby dále ředí pro získání vhodné hodnoty absorbance pro spektrofotometrické měření. Měří se absorbance (2.2.25) při 260 nm za použití vody R jako kontrolní tekutiny. Absorbance roztoku nukleové kyseliny (1 g/l) při 260 nm je 20.