Český lékopis 1997

2.5.26   Oxid dusnatý a oxid dusičitý v medicinálních plynech

Oxid dusnatý a oxid dusičitý v medicinálních plynech se stanoví pomocí chemiluminiscenčního analyzátoru, viz obrázek 2.5.26-1.

obr. 2.5.26-1 Chemiluminiscenční analyzátor přístroj se skládá z následujících částí: