Český lékopis 1997

2.5.30   Oxidanty

4,0 g se převedou do 125ml kuželové baňky se zabroušenou zátkou, přidá se 50,0 ml vody R, baňka se uzavře a směs se 5 min míchá. Pak se obsah baňky převede do 50 ml odstřeďovací zkumavky se skleněnou zátkou a odstřed'uje se. 30,0 ml čiré supernatantní tekutiny se převede do 125ml kuželové baňky se zabroušenou zátkou, přidá se 1 ml kyseliny octové ledové R a 0,5 g až 1,0 g jodidu draselného R, baňka se uzavře a roztok se důkladně promíchá. Nechá se stát 25 min až 30 min ve tmě. Pak se přidá 1 ml škrobu rS a titruje se thiosíranem rodným 0,002 mol/l VS do odbarvení. provede se slepá zkouška. spotřeba je nejvýše 1,4 ml thiosíranu sodného 0,002 mol/l VS (0,002 %, počítáno jako H2O2).
1 ml thiosíranu sodného 0,002 mol/l VS odpovídá 34 μg oxidantu, počítáno jako peroxid vodíku. obr. 2.5.29-1 Přístroj na stanovení oxidu siřičitého Rozměry v milimetrech.