Český lékopis 1997

2.5.34   Kyselina octová v syntetických peptidech

2001

Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).
Zkoušený roztok. Připraví se způsobem popsaným v článku.
Porovnávací roztok. Připraví se roztok kyseliny octové ledové r (0,10 g/l) ve směsi objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (5 + 95).

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Čas
(min)

Mobilní fáze A
% (V/V)

Mobilní fáze B
% (V/V)

0-5
5-10
10-20
20-22
22-30

95
95 50
50
50 95
95

5
5 50
50
50 5
5

Nastříkne se 10 μl porovnávacího roztoku a 10 μl zkoušeného r oztoku. Na získaných chromatogramech je retenční čas kyseliny octové 3 min až 4 min. Základní linie představuje strmý vzestup po začátku lineárního gradientu, který odpovídá eluci peptidu z kolony. Stanoví se obsah kyseliny octové v peptidu.