Český lékopis 1997

2.5.6 Číslo zmýdelnění

2001

Číslo zmýdelnění Is udává množství hydroxidu draselného v miligramech, potřebné k neutralizaci volných kyselin a ke zmýdelnění esterů obsažených v 1 g látky.

Není-li uvedeno jinak, pro stanoveni se použijí množství uvedená v tabulce 2.5.6-1.

Předpokládaná hodnota Is Množství vzorku v gramech
3 - 10 12 - 15
10 - 40 8 - 12
40 - 60 5 - 8
60 - 100 3 - 5
100 - 200 2,5 - 3
200 - 300 1 - 2
300 - 400 0,5 - 1

Předepsané množství zkoušené látky (m g) se převede do 250ml baňky z borokřemičitého skla a přidá se 25,0 ml hydroxidu draselného v lihu 0,5 mol/l VS a několik skleněných kuliček. Připojí se zpětný chladič a vaří se 30 min, pokud není předepsáno jinak. Potom se přidá 1 ml fenolftaleinu RSl a ihned se titruje kyselinou chlorovodíkovou 0,5 mol/l VS. Současně se za stejných podmínek provede slepá zkouška.

Číslo zmýdelnění se vypočte podle vzorce:

Is = 28,05 · (n2 - n1 ) ,
m

v němž značí:

n1 - spotřebu kyseliny chlorovodíkové 0,5 mol/l vS při titraci v ml,
n2 - spotřebu kyseliny chlorovodíkové 0,5 mol/l vS při slepé zkoušce v ml,
m - navážku zkoušené látky v gramech.