Český lékopis 1997

2.5.8 Dusík v primárních aromatických aminech

Předepsané množství zkoušené látky se rozpustí v 50 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS nebo v jiném předepsaném rozpouštědle a přidají se 3 g bromidu draselného R. Ochladí se v ledové vodě a pomalu se titruje dusitanem rodným 0,1 mol/l VS za stálého míchání.

Indikace bodu ekvivalence se provádí elektrometricky nebo za použití předepsaného indikátoru.