Český lékopis 1997

2.6.6 Důkaz cizích antigenů zkouškou na kuřatech

Podstata zkoušky. V séru naočkovaných kuřat se sérologickými metodami zjišťuje přítomnost protilátek proti cizím antigenům.

Postup zkoušky. Pokud není v článku předepsáno jinak, provede se zkouška nejméně na deseti dvoutýdenních kuřatech pocházejících z chovu bez specifikovaných patogenů. Každému kuřeti se intramuskulárně vstříkne 100 dávek a do oka se nakape 10 dávek. Za dva týdny se očkování opaku je. Kuřata se pozorují pět týdnů od prvního očkování. V období sledování se kuřatům nepodávají žádné protimikrobní látky.

Od všech kuřat se před prvním očkováním a na konci zkušebního období odebere sčrum. Každý vzorek séra se vhodnou metodou vyzkouší na protilátky proti původcům níže uvedených infekc í s výjimkou protilátek proti původci, z něhož byla vakcína připravena. Vakcína nevyhovuje zkoušce, jestliže se dokáže přítomnost cizího antigenu. Zkouška je neplatná a opakuje se, když byla v sérech před očkováním prokázána nějaká protilátka. Jestliže do konce zkoušky přežije méně než 80 % zvířat, je zkouška rovněž neplatná. Se souhlasem národní autority se mohou použít jiné druhy zkoušek, pokud jsou alespoň tak citlivé, jako uvedené zkoušky a přiměřeně specifické.

Infěkce

Infekční bronchitida'

Infekce burzy (choroba Gumboro) Markova choroba

Newcastleská choroba infekce Salmonella pullorum infekce adenoviry2~

Infekce virem ptačí encefalomyelitidy

Infekce reoviry2~ infekce viry leulcózyZ~ influenza AZ~

Infekční laryngotracheitida2~

Druh zkoušky

Precipitace v agarovém gelu nebo inhibice hemaglutinace precipitace v agarovém gelu precipitace v agarovém gelu inhibice hemaglutinace aglutinace

Precipitace v agarovém gelu precipitace v agarovém gelu nebo enzymově imunosorbentové stanovení (ELISA)

Precipitace v agarovém gelu sérová neutralizace precipitace v agarovém gelu sérová neutralizace