Český lékopis 1997

2.8.10 Rozpustnost silic n lihu 96%.

Do odměrného válce se zabroušenou zátkou na 25 ml až 30 ml se převede 1,0 ml silice; provádí se v termostatu při (20 ~ 0,2) °C. Z byrety o objemu nejméně 20 ml se přidává do válce líh předepsané koncentrace po 0,1 ml až do úplného rozpuštění silice a pak za intenzívního protřepávání po 0,5 ml až do 20 ml. Objem spotřebovaného lihu se zaznamená v okamžiku, kdy vznikne čirý roztok. Vznikne-li zakalený nebo opalizující roztok při spotřebě nižší než 20 ml lihu, zaznamená se spotřeba v okamžiku, kdy vznilrne zákal nebo opalescence, a je-li to možné, když zákal nebo opalescence vymizí.

Nevznikne-li čirý roztok po přidání lihu předepsané koncentrace do 20 ml, provede se stanovení s následující vyšší koncentrací lihu. Silice je hodnocena jako "rozpustná v n nebo více objemových dílech lihu předepsané koncentrace t", jestliže čirý roztok v n objemových dílech po přidání lihu až do 20 ml zůstane beze změny v porovnání s neředěnou silicí. Silice je hodnocena jako "rozpustná v n objemových dílech lihu předepsané koncentrace t, dalším ředěním se roztok kalí", jestliže čirý roztok v n objemových dílech se kali po přidání n, objemového dílu (n, je méně než 20) a zůstává zakalen i po dalším přidání lihu téže koncentrace až do 20 ml. Silice je hoďnocena jako "rozpustná v n objemových dílech lihu předepsané koncentrace t se zákalem vznikajícím mezi objemy n, a n2", jestliže čirý roztok v n objemových dílech se kalí po přidání n, objemového dílu (n, j e méně než 20) a zůstává zakalen i po dalším přidání n2 objemových dílů lihu téže koncentrace (nZje méně než 20). Po dalším přidání lihu do 20 ml vznikne čirý roztok. Silice je hodnocena jako "rozpustná, roztok opalizuje'; jestliže lihový roztok silice je namodralý tak, jako čerstvě připravený porovnávací roztok.

Porovnávací roztok. 0,5 ml dusičnanu stříbrného RS2 se smíchá s 0,05 ml kyseliny dusičné R a zředí se roztokem chloridu sodného R (12 mg/l) na 50 ml; nechá se stát 5 min v temnu.