Český lékopis 1997

2.9.11 Stanovení methanolu a 2-propanolu v tekutých pripravcích

Podstata zkoušky. Methanol a 2-propanol se stanoví plynovou chromatografií (2.2.28) po destilaci zkoušeného tekutého léčivého přípravku.

Postup.

Zkoušený roztok. K určitému množství destilátu (2.9.10) se přidají 2,0 ml roztoku vnitřního standardu a upraví se obsah ethanolu na 10,0 % (V/V) zředěním vodou R na 50,0 ml nebo přidáním ethanolu RI (90% V/V).

Porovnávací roztok. Připraví se 50,0 ml roztoku obsahujícího 2,0 ml roztoku vnitřního standardu, 10,0 % (V/T~ ethanolu Rl, 0,05 % (V/V) 2 propanolu R a dostatečně methanolu bezvodého R, aby vzniklý roztok obsahova10,05 % (V/V) methanolu; při výpočtu se bere v úvahu obsah methanolu v použitém ethanolu Rl.

Roztok vnitřního standardu. Připraví se roztok obsahující 2,5 % (V/V) 1 propanolu R.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: - skleněné kolony délky 2 m a vnitřního průměru 2 mm naplněné ethylvinylbenzen-divinylbenzen kopolymerem R (125 µm až 150 µm), - dusíku pro chromatografii R jako nosného plynu s průtokovou rychlostí 30 ml/min, - plamenoionizačního detektoru.

Teplota kolony se udržuje na 130 °C, teplota nástřikového prostoru na 200 °C a teplota detektoru na 220 °C.

Nastřikuje se po 1 , ul každého roztoku.

Vypočítá se obsah methanolu a 2-propanolu ve zkoušeném léčivém přípravku.

Při použití této metody může být detegováno i méně než 0,025 % (V/V) methanolu a 2-propano

Lu. Stanovení methanolu a 2-propanolu v tekutých přípravcích plynovou chromatografií

N

Podstata zkoušky. Methanol a 2-propanol se stanoví plynovou chromatografií (2.2.28) head-space nástřikem plynné fáze nad zkoušeným přípravkem.

Postup

Zkoušený roztok (a). 2,5 ml zkoušeného přípravku se smíchá s 2,5 ml vody R

Porovnávací roztok (a). Připraví se 50,0 ml roztoku obsahujícího 0,05 % (V/V) methanolu R (počítá se i s methanolem obsaženým v použitém ethanolu RI), 0,05 % (V/V) 2propanolu R a 0,005 (V/V) mravenčanu ethylnatého R.

Porovnávací roztok (b). 2,50 ml zkoušeného přípravku se smíchá s 2,50 ml porovnávacího roztoku (a).

Porovnávací roztok (c). K 2,5 ml porovnávacího roztoku (a) se přidá 2,5 ml ethanolu Rl zředěného přibližně na stejnou koncentraci, jako je ve zkoušeném přípravku.

Do lahvičekpro opakovaný odběr vhodného objemu (10 ml až 25 ml) se vzduchotěsně uzavře zvolený objem zkoušeného roztoku (a), porovnávacího roztoku (b) a porovnávacího roztoku (c) a lahvičky se zahřívají 20 min při teplotě 40 °C.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: - skleněné kolony délky 2,5 m a vnitřního průměru 3 mm naplněné ethyvinylbenzen-divinylbenzenem kopolymerem R (125 µm až 150µm), - dusíku pro chromatografii R jako nosného plynu s průtokovou rychlostí 40 ml/mim, - plamenoionizačního detektoru.

Teplota kolony se udržuje na 140 °C, teplota nástřikového prostoru a detektoru na 180 °C. Nastřikuje se po 0,50 ml plynné fáze nad jednotlivými roztoky. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) j e rozlišení mezi pikem 2-propanolu a mravenčanu ethylnatého nejméně 1,3 a poměr signálu píků odpovídajících methanolu a 2-propanolu k šumu j e nejméně 3.

Hodnocení. Na chromatogramu zkoušeného roztoku (a) výška píku odpovídajícího methanolu a výška píku odpovídajícího 2-propanolu nepřevyšují jednotlivě polovinu plochy odpovídajících píků na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (nejvýše 0,05 % (V/V) methanolu a nejvýše 0,05 (U/i~ 2-propanolu).