Český lékopis 1997

2.9.13 Mikroskopické stanovení limitní velikosti částic

Podstata zkoušky. Za pomoci vhodného mikroskopu se stanoví počet částic větších, než j e předepsaný limit.

Postup. Naváží se vhodné množství zkoušeného prášku (např. 10 mg až 100 mg) a disperguj e se v 10 ml vhodné kapaliny, ve které se prášek nerozpouští. V případě potřeby se přidá vhodné smáčedlo. Část homogenní suspenze se přenese do vhodné odečítací komůrky a pod mikroskopem se prohlédne plocha odpovídající 10 µg zkoušeného prášku. Počítají se všechny částice, jejichž největší rozměr je větší než předepsaný limit velikosti částic. Velikostní limit a přípustný počet částic přesahující tento limit jsou uvedeny v příslušném článku.