Český lékopis 1997

2.9.15 Zdánlivý objem

Podstata zkoušky. Zkouškou se stanoví za definovaných podmínek zdánlivé objemy před a po setřesení, míra setřesení a zdánlivé hustoty rozdrobněných nebo jiným způsobem upravených pevných látek (např. prášků, granulí).

Přístroj, viz obr. 2.9.15-1, se skládá: - ze zařízení schopného uskutečnit za 1 min (250 f 15) klepnutí z výšky (3 ~ 0,2) mm. Opěrka a držák odměrného válce mají hmotnost (450 ~ 5) g, - z odměrného válce na 250 ml kalibrovaného po 2 ml o hmotnosti (220 f 40) g.

Postup. Do suchého odměrného válce se nasype bez stlačení 100,0 g (mg) zkoušené látky. Není-li to možné, zvolí se zkoušený vzorek o zdánlivém objemu od 50 ml do 250 ml a jeho hmotnost se uvede při vyjádření výsledků. Odměrný válec se upevní do držáku a odečte se zdánlivý objem Vo zaokrouhlený na celý mililitr. Provede se 10,500 a 1250 sklepnutí a odečtou se odpovídající zdánlivé objemy Vo, Vsoo a Vizso zaokrouhlené na celý mililitr. Je-li rozdíl mezi Yoo a T;ZSo větší než 2 ml, provede se dalších 1250 sklepnutí. Strana 252 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 252 Zkušební metody

Obr. 2.9.15-1

Vyjádření výsledků a) Zdánlivé objemy - zdánlivý objem před setřesením (sypný objem): Vo ml, - zdánlivý objem po netřesení (setřesný objem): Vizso ml nebo Vzsoo ml. b) Míra setřesení: rozdíl V, o ml - Vsoo ml.

C) Zdánlivé hustoty - zdánlivá hustota před setřesením (sypná hustota): m/Vo (g/ml), - zdánlivá hustota po netřesení (setřesná hustota): m/V, aso nebo m/VZSOO (g/ml).