Český lékopis 1997

2.9.16 Sypnost

Podstata zkoušky. Zkouškou se sleduje vlastnost rozdrobněných nebo jiným způsobem upravených tuhých látek (např. prášků a zrněných prášků) vertikálně téci (sypat)za předepsaných podmínek. Částka 1 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Strana 253

Metody. farmaceutické technologie 253

Přístroj. Podle sypných vlastností zkoušeného materiálu se použije násypka s vhodným úhlem a průměrem hrdla, bez stonku nebo se stonkem. Násypka j e udržována pomocí vhodného zařízení ve svislé poloze a celá sestava musí být chráněna před otřesy. Typické násypky jsou na obr. 2.9.161 a 2.9.16-2.

Obr. 2.9.16-1 Násypka s výměnnou dolní částí (koncovka) Koncovka vyrobena z nerezavějící kyselinovzdorné oceli (V4A, CrNi). Rozměry v milimetrech

Tab. 2.9.16-1 Koncovka Průměr dolního otvoru v mm 1 10 f 0,01 2 15 f 0,01 3 25 f 0,01 Strana 254 Sbírka zákonů č. 1 / 1998 Částka 1 254 Zkušební metody

Postup. Do suché násypky, jejíž dolní otvor je vhodným způsobem uzavřen, se nasype bez stlačování zkoušený vzorek zvážený s přesností 0,5 %. Množství vzorku závisí na zdánlivém objemu a použitém přístroji. Dolní otvor násypky se otevře a měří se doba sypání celého množství vzorku. Provedou se tři stanovení.

Vyjádření výsledků. Sypnost se vyjadřuje jako doba sypání 100 g vzorku v sekundách a desetinách sekundy.

Výsledky závisejí na podmínkách uchovávání zkoušeného materiálu.

Výsledky se mohou vyjádřit jako:

A) aritmetický průměr měření, jestliže se žádná naměřená hodnota neodchyluje od průměrné hodnoty o více než f 10 %,

B) rozmezí hodnot, jestliže se jednotlivé hodnoý liší od průměrné hodnoý o více než X10 %,

C) graf závislosti hmotnosti na době sypání,

D) nekonečný čas, jestliže se nevysype celý vzorek.