Český lékopis 1997

2.9.27   Hmotnostní stejnoměrnost jednotlivých dávek ve vícedávkových obalech

2000

Tato zkouška je určena pro perorální lékové formy, jako jsou granule, prášky pro perorální použití a tekutiny pro perorální použití, které jsou dodávány ve vicedávkových obalech opatřených dávkovacím zařízením.

Zváží se jednotlivě dvacet dávek, které byly náhodně odebrány z jednoho nebo více obalů opatřených dávkovacím zařízením a stanoví se jednotlivá a průměrná hmotnost.

Nejvýše dvě jednotlivé hmotnosti se mohou odchýlit od průměrné hmotnosti o více než 10 % a žádná se nesmí odchýlit o více než 20 %.