Český lékopis 1997

4.1.2   Základní roztoky pro limitní stanovení nečistot

2001

Roztok acetaldehydu (100 µg C2H4O/ml)

1, 0 g acetaldehydu R se rozpustí ve 2-propanolu R a zředí se jím na 100, 0 ml. 5, 0 ml tohoto roztoku se zředí 2-propanolem R na 500, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok acetaldehydu (100 µg C2H4/ml)  (1)

1, 0 g acetaldehydu R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. 5, 0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 500, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok amonia (100µg NH4/ml)

Množství chloridu amonného R odpovídající 0, 741 g NH4Cl se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 10, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 25, 0 ml.

Roztok amonia (2, 5 µg NH4/ml)

Množství chloridu amonného R odpovídající 0, 741 g NH4Cl se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok amonia (1 µg NH4/ml)

2, 0 ml roztoku amonia (2, 5 µg NH4/ml) se zředí vodou R na 5, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok antimonu (1 µg Sb/ml)

Množství vínanu draselno-antimonitého R odpovídající 0, 274 g C4H4KO7Sb . o, 5H2O se rozpustí ve 20 ml kyseliny chlorovodíkové RS a čirý roztok se zředí vodou R na 100, 0 ml. K 10, 0 ml tohoto roztoku se přidá 200 ml kyseliny chlorovodíkové RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml. Ke 100, 0 ml tohoto roztoku se přidá 300 ml kyseliny chlorovodíkové RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml. Zředěné roztoky se připravují v čas potřeby.

Roztok arsenu (10 µg As/ml)

Množství oxidu arsenitého R odpovídající 0, 330 g As2O3 se rozpustí v 5 ml hydroxidu sodného zředěného RS a zředí se vodou R na 250, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok arsenu (1 µg As/ml)

1, 0 ml roztoku arsenu (10 µg As/ml) se v čas potřeby zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok arsenu (0, I µg As/ml)

1, 0 ml roztoku arsenu (1 µg As/ml) se v čas potřeby zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok barya (50 µg Ba/ml)

Množství chloridu barnatého R odpovídající 0, 178 g BaCl2 . 2H2O se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto  roztoku zředí vodou destilovanou R na 20, 0 ml.

Roztok boru (5 mg B/ml)

4, 401 g tetraboritanu sodného R se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 100, 0 ml.

Roztok cínu (5 µg Sn/ml)

Množství cínu R odpovídající 0, 500 g Sn se rozpustí ve směsi 25 ml kyseliny chlorovodíkové R a 5 ml vody R a zředí se vodou R na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí kyselinou chlorovodíkovou R 2, 5% (V/V) na 100, 0 ml.

Roztok cínu (0, 1 µg Sn/ml)

1, 0 ml roztoku cínu (5 µg Sn/ml) se v čas potřeby zředí vodou R na 50, 0 ml.

Roztok draslíku (100 µg K/ml)

Množství síranu draselného R odpovídající 0, 446 g K2SO4 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml zředí vodou R na 20, 0 ml.

Roztok draslíku (20 µg K/ml)

1, 0 ml roztoku draslíku (100 Ng K/ml) se zředí vodou R na 5, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok dusičnanů (100 µg NO3/ml)

Množství dusičnanu draselného R odpovídající 0, 815 g KNO3 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 500, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok dusičnanů (10 µg NO3/ml)

1, 0 ml roztoku dusičnanů (100 µg NO3/ml) se zředí vodou R na 10, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok dusičnanů (2 µg NO3/ml)

1, 0 ml roztoku dusičnanů (10 µg NO3/ml) se zředí vodou R na 5, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok fluoridů (10 µg F/ml)

Fluorid sodný R se suší 12 h při 300 °C. Množství vysušeného fluoridu sodného R odpovídající 0, 442 g NaF se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml (1 ml = 0, 2 mg F). Roztok se uchovává v polyethylenovém obalu. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 20, 0 ml.

Roztok fluoridů (1 µg F/ml)

1, 0 ml roztoku fluoridů (10 µg F/ml) se zředí vodou R na 10, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok formaldehydu (5 µg CH2O/ml)

Množství formaldehydu R odpovídající 1, 0 g CH2O se zředí vodou R na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 200, 0 ml.

Roztok fosforečnanů (200 µg PO4/ml)

Množství dihydrogenfosforečnanu draselného R odpovídající 0, 286 g KH2PO4 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml.

Roztok fosforečnanů (5 µg PO4 /ml)

Množství dihydrogenfosforečnanu draselného R odpovídající 0, 716 g KH2PO4 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok glyoxalu (20 µg C2H2O2/ml)

Do 100ml odměrné baňky se odváží množství glyoxalu RS odpovídající 0, 200 g C2H2O2 a zředí se po značku ethanolem R. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí stejným rozpouštědlem na 100, 0 ml.

Roztok hexakyanoželezitanu (50 µg Fe(CN)6/ml)

Množství hexakyanoželezitanu draselného R odpovídající 0, 78 g K3Fe(CN)6 se rrozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto  roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok hexakyanoželeznatanu (100 µg Fe(CN)6/ml)

Množství hexakyanoželeznatanu draselného R odpovídající 0, 20 g K4Fe(CN)6 . 3H2O se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok hliníku (200 µg Al/ml)

Množství síranu draselno-hlinitého R odpovídající 0, 352 g KAl(SO4)2 . 12H2O se rozpustí ve vodě R, přidá se 10 ml kyseliny sírové zředěné RS a zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Roztok hliníku (100 µg Al/ml)

8, 947 g chloridu hlinitého R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok hliníku (10 µg Al/ml)

Množství dusičnanu hlinitého R odpovídající 1, 39 g Al(NO3)3 . 9H2O se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok hliníku (2 µg Al/ml)

Množství síranu draselno-hlinitého R odpovídající 0, 352 g KAl(SO4)2 . 12H2O se rozpustí ve vodě R, přidá se 10 ml kyseliny sírové zředěné RS a zředí se vodou R na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok hořčíku (100 µg Mg/ml)

Množství síranu hořečnatého R odpovídající 1, 010 g MgSO4 . 7H2O se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok hořčíku (10 µg Mg/ml)

1, 0 ml roztoku hořčíku (100 µg Mg/ml) se zředí vodou R na 10, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok hořčíku (10 µg Mg/ml) (1)

8, 365 g chloridu hořečnatého R se rozpustí v kyselině chlorovodíkové zředěné  RS a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok chloridů (50 µg Cl/ml)

Množství chloridu sodného R odpovídající 0, 824 g NaCl se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok chloridů (8 µg Cl/ml)

Množství chloridu sodného R odpovídající 1, 32 g NaCl se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok chloridů (5µg Cl/ml)

Množství chloridu sodného R odpovídající 0, 824 g NaCl se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok chromu (1 mg Cr/ml)

Množství dichromanu draselného R odpovídající 2, 83 g K2Cr2O7 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml.

Roztok chromu (100 µg Cr/ml)

Množství dichromanu draselného R odpovídající 0, 283 g K2Cr2O7 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml.

Roztok chromu (0, 1 µg Cr/ml)

1, 0 ml roztoku chromu (100 µg Cr/ml) se zředí vodou R na 1000, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok jodidů (10 µg I/ml)

Množství jodidu draselného R odpovídající 0, 131 g KI se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok kadmia (1 mg Cd/ml)

Množství kadmia R odpovídající 0, 100 g Cd se rozpustí v minimálním množství směsi stejných objemových dílů kyseliny chlorovodíkové R a vody R a zředí se  roztokem kyseliny chlorovodíkové R 1% (V/V) na 100, 0 ml.

Roztok kadmia (10 µg Cd/ml)

1, 0 ml roztoku kadmia (1 mg Cd/ml) se zředí roztokem kyseliny chlorovodíkové R 1% (V/V) na 100, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok mědi (1 mg Cu/ml)

Množství síranu mědňatého R odpovídající 0, 393 g CuSO4 . 5H2O se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml.

Roztok mědi (10 µg Cu/ml)

1, 0 ml roztoku mědi (1 mg Cu/ml) se zředí vodou R na 100, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok mědi (0, 1 µg Cu/ml)

1, 0 ml roztoku mědi (10 µg Cu/ml) se zředí vodou R na 100, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok niklu (10 µg Ni/ml)

Množství síranu nikelnatého R odpovídající 4, 780 g NiSO4 . 7H2O se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok niklu (0, 2 µg Ni/ml)

1, 0 ml roztoku niklu (10 µg Ni/ml) se zředí vodou R na 50, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok niklu (0, 1 µg Ni/ml)

1, 0 ml roztoku niklu (10 µg Ni/ml) se zředí vodou R na 100, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok olova (1 mg Pb/ml)

Množství dusičnanu olovnatého R odpovídající 0, 400 g Pb(NO3)2 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 250, 0 ml.

Roztok olova (100 µg Pb/ml)

1, 0 ml roztoku olova (1 mg Pb/ml) se zředí vodou R na 10, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok olova (10 µg Pblml)

1, 0 ml roztoku olova (100 µg Pb/ml) se zředí vodou R na 10, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok olova (10 µg Pb/ml) (1)

0, 160 g dusičnanu olovnatého R se rozpustí ve 100 ml vody R, ke které byl přidán 1 ml kyseliny dusičné prosté olova R, a zředí se vodou R na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok olova (2 µg Pb/ml)

1, 0 ml roztoku olova (10 µg Pb/ml) se zředí vodou R na 5, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok olova (1 µg Pb/ml)

1, 0 ml roztoku olova (10 µg Pb/ml) se zředí vodou R na 10, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok olova (0, 1 µg Pb/ml)

1, 0 ml roztoku olova (1, µg Pb/ml) se zředí vodou R na 10, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok palladia (500 µg Pd/ml)

50, 0 mg palladia R se rozpustí v 9 ml kyseliny chlorovodíkové R a zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Roztok palladia (20 µg Pd/ml)

0, 333 g chloridu palladnatého R se rozpustí ve 2 ml teplé kyseliny chlorovodíkové R. Tento roztok se zředí směsí stejných objemových dílů kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a vody R na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok palladia (0, 5 Ng Pd/ml)

1, 0 ml roztoku palladia (500 µg Pd/ml) se zředí směsí objemových dílů kyseliny dusičné R a vody R (0, 3 + 99, 7) na 1000, 0 ml.

Roztok platiny (30 µg Pt/ml)

80 mg kyseliny hexachloroplatičité R se rozpustí v kyselině chlorovodíkové l mol/l RS a zředí se jí na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí stejným rozpouštědlem na 10, 0 ml.

Roztok rtuti (1 mg Hg/ml)

Množství chloridu rtutňatého R odpovídající 1, 354 g HgCl2 se rozpustí v 50 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Roztok rtuti (10 ltg Hg/ml)

Množství chloridu rtutňatého R odpovídající 0, 338 g HgCl2 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 250, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok selenu (100 µg Se/ml)

0, 100 g selenu R se rozpustí ve 2 ml kyseliny dusičné R a odpaří se do sucha. Zbytek po odpaření se převede do 2 ml vody R, odpaří se do sucha, což se opakuje třikrát. Zbytek po odpaření se rozpustí v 50 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a stejným rozpouštědlem se zředí na 1000, 0 ml.

Roztok selenu (1 µg Se/ml)

Množství kyseliny seleničité R odpovídající 6, 54 mg H2SeO3 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 40, 0 ml.

Roztok síranů (100 µg SO4/ml)

Množství síranu draselného R odpovídající 0, 181 g K2SO4 se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou destilovanou R na 10, 0 ml.

Roztok síranů (10 µg SO4/ml)

Množství síranu draselného R odpovídající 0, 181 g K2SO4 se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou destilovanou R na 100, 0 ml.

Roztok síranů (10 µg  SO4/ml) (1)

Množství síranu draselného R odpovídající 0, 181 g K2SO4 se rozpustí v lihu R 30% (V/V) a zředí se jím na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí stejným rozpouštědlem na 100, 0 ml.

Roztok siřičitanů (1, S µg SO2/ml)

Množství disiřičitanu sodného R odpovídající 0, 152 g Na2S2O5 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. 5, 0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 100, 0 ml. Ke 3, 0 ml tohoto roztoku se přidají 4, 0 ml hydroxidu sodného 0, I mol/l VS a zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Roztok sodíku (200 µg Na/ml)

Množství chloridu sodného R odpovídající 0, 509 g NaCl se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok sodíku (50 µg Na/ml)

2, 5 ml roztoku sodíku (200 µg Na/ml) se zředí vodou R na 10, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok stroncia (10 mg Sr/ml)

Množství uhličitanu strontnatého R odpovídající 1, 6849 g SrCO3 se překryje vodou R. Opatrně se přidává kyselina chlorovodíková R do rozpuštění pevné fáze a není-li zřejmé další šumění. Zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Roztok stříbra (10 µg Ag/ml)

Množství dusičnanu stříbrného R odpovídající 0, 790 g AgNO3 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok thallia (10 µg Tl/ml)

Množství síranu thallného R odpovídající 0, 1235 g Tl2SO4 se rozpustí v roztoku chloridu sodného R (9 g/l) a zředí se jím na 1000, 0 ml. 10, 0 ml tohoto roztoku se zředí stejným rozpouštědlem na 100, 0 ml.

Roztok titanu (100 µg Ti/ml)

100, 0 mg titanu R se rozpustí ve 100 ml kyseliny chlorovodíkové R a zředí se vodou R na 150, 0 ml, je-li třeba zahřátím. Nechá se ochladit a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Roztok vanadu (1 mg V/ml)

Množství vanadičnanu amonného R odpovídající 0, 230 g NH4VO3 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml.

Roztok vápníku (400 µg Ca/ml)

Množství uhličitanu vápenatého R odpovídající 1, 000 g CaCO3 se rozpustí ve 23 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a zředí se vodou destilovanou R na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou destilovanou R na 10, 0 ml.

Roztok vápníku (100 µg Ca/ml)

Množství uhličitanu vápenatého R odpovídající 0, 624 g CaCO3 se rozpustí ve 3 ml kyseliny octové RS a zředí se vodou destilovanou R na 250, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou destilovanou R na 10, 0 ml.

Roztok vápníku (100 µg Ca/ml) (1)

Množství chloridu vápenatého bezvodého R odpovídající 2, 769 g CaCl2 se  rozpustí v kyselině chlorovodíkové zředěné RS a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok vápníku (100 µg Ca/ml)

Množství uhličitanu vápenného R odpovídající 2, 50 g CaCO3 se rozpustí ve 12 ml kyseliny octové RS a zředí se vodou destilovanou R na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí lihem 96% R na 10, 0 ml.

Roztok vápníku (10 µg Ca/ml)

Množství uhličitanu vápenatého R odpovídající 0, 624 g CaCO3 se rozpustí ve 3 ml kyseliny octové RS a zředí se vodou destilovanou R na 250, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou destilovanou R na 100, 0 ml.

Roztok zinku (5 µg Zn/ml)

Množství oxidu zinečnatého R odpovídající 3, 15 g ZnO se rozpustí v 15 ml kyseliny chlorovodíkové R a zředí se vodou R na 500, 0 ml.

Roztok zinku (100 µg Zn/ml)

K množství síranu zinečnatého R odpovídajícímu 0, 440 g ZnSO4 . 7H2O se přidá 1 ml kyseliny octové RS a zředí se vodou R na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok zinku (10 µg Zn/ml)

1, 0 ml roztoku zinku (10O µg Zn/ml) se zředí vodou R na 10, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok zinku (5 µg Zn/ml)

1, 0 ml roztoku zinku (100 ug Zn/ml) se zředí vodou R na 20, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok zirkonu (1 mg Zr/ml)

Množství dusičnan-oxidu zirkoničitého R odpovídající 0, 293 g ZrO(NO3)2 . 2H2O se rozpustí ve směsi objemových dílů kyseliny chlorovodíkové R a vody R (2 + 8) a zředí se stejnou směsí na 100, 0 ml.

Roztok železa (1 mg Fe/ml)

0, 100 g Fe se rozpustí v nejmenším možném množství směsi stejných objemových dílů kyseliny chlorovodíkové R a vody R a zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Roztok železa (250 µg Fe/ml)

4, 840 g chloridu železitého R se rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkové R (150 g/l) a zředí se stejným rozpouštědlem na 100, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 40, 0 ml.

Roztok železa (20 µg Fe/ml)

Množství síranu amonno-železitého R odpovídající 0, 863 g FeNH4(SO4)2 . 12H2O se rozpustí ve vodě R, přidá se 25 ml kyseliny sírové zředěné RS a zředí se vodou R na 500, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok železa (10 µg Fe/ml)

Množství síranu amonno-železnatého R odpovídající 7, 022 g Fe(NH4)2(SO4)2 . 6H2O se rozpustí ve vodě R, přidá se 25 ml kyseliny sírové zředěné RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 100, 0 ml.

Roztok železa (8 µg Fe/ml)

80 mg železa R se rozpustí v 50 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové R (220 g/l HCl) a zředí se vodou R na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Roztok železa (2 µg Fe/ml)

1, 0 ml roztoku železa (20 µg Fe/ml) se zředí vodou R na 10, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Roztok železa (1 µg Fe/ml)

1, 0 ml roztoku železa (20 µg Fe/ml) se zředí vodou R na 20, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Základní roztok pro atomovou spektrometru 1, 000 g/l

Tento standardní roztok se obvykle připravuje v kyselém prostředí z prvku nebo soli prvku, jehož minimální obsah je nejméně 99, 0 %. Množství v litru roztoku je větší než 0, 995 g během celé doby použitelnosti, pokud lahvička nebyla otevřena. Výchozí látka (prvek nebo sůl) a vlastnosti konečného  rozpouštědla (povaha, kyselost atd.) jsou uvedeny v označení na obalu.

Základní roztok pro mikrostanovení vody

Komerčně dostupný standardní roztok pro coulometrickou titraci vody obsahující ověřený obsah vody ve vhodném rozpouštědle.