Český lékopis 1997

4.1.3   Tlumivé roztoky

2001

Tlumivý roztok acetonový

8, 15 g octanu sodného R a 42, 0 g chloridu sodného R se rozpustí ve vodě R, přidá se 68, 0 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 1 mol/l RS a 150, 0 ml acetonu R a zředí se vodou R na 500, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 2, 0

6, 57 g chloridu draselného R se rozpustí ve vodě R, přidá se 119, 0 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 2, 0

8, 95 g hydrogenfosforečnanu sodného R a 3, 40 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3) roztoku kyselinou fosforečnou R.

Tlumivý roztok síranový o pH 2, 0

132, 1 g síranu amonného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 500, 0 ml (roztok I). Opatrně a za stálého chlazení se vmíchá 14 ml kyseliny sírové R do asi 400 ml vody R; nechá se vychladnout a zředí se vodou R na 500, 0 ml (roztok II). Stejné objemy roztoků I a II se smíchají. Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3).

Tlumivý roztok o pH 2, 2

6, 7 ml kyseliny fosforečné R se smíchá s 50, 0 ml roztoku hydroxidu sodného zředěného RS (4 %) a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 2, 5

100 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí v 800 ml vody R, pH (2.2.3) se upraví kyselinou chlorovodíkovou R na hodnotu 2, 5 a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 2, 5 (1)

K 4, 9 g kyseliny fosforečné zředěné RS se přidá 250 ml vody R, pH (2.2.3)  roztoku se upraví hydroxidem sodným zředěným RS a zředí se vodou R na 500, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 3, 0

21, 0 g kyseliny citronové R se rozpustí ve 200 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml. 40, 3 ml tohoto roztoku se zředí kyselinou chlorovodíkovou 0, 1 mol/l RS na 100, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 3, 0 (1)

Viz odstavec Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 3, 0.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 3, 0

0, 7 ml kyseliny fosforečné R se smíchá se 100 ml vody R a zředí se jí na 900 ml, pH (2.2.3) roztoku se upraví hydroxidem sodným koncentrovaným RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 3, 0 (1)

3, 40 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí v 900 ml vody R. pH (2.2.3) se upraví kyselinou fosforečnou R na hodnotu 3, 0 a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 3, 2

k 900 ml roztoku dihydrogenfosforečnanu sodného R (4 g/l) se přidá 100 ml  roztoku kyseliny fosforečné R (2, 5 g/l ). Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3) roztoku.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 3, 2 (1)

U roztoku hydrogenfosforečnanu sodného R (35, 8 g/l) se upraví pH kyselinou fosforečnou zředěnou RS na hodnotu 3, 2 (2.2.3). 100, 0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 2000, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 3, 5

25, 0 g octanu amonného R se rozpustí ve 25 ml vody R, přidá se 38, 0 ml kyseliny chlorovodíkové RS a upraví se pH (2.2.3) roztoku podle potřeby kyselinou chlorovodíkovou zředěnou RS nebo amoniakem zředěným RS. Zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 3, 5

68, 0 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě R, zředí se jí na 1000, 0 ml a upraví se pH (2.2.3) roztoku kyselinou fosforečnou R.

Tlumivý roztok o pH 3, 6

K 250, 0 ml hydrogenftalanu draselného 0, 2 mol/l RS se přidá 11, 94 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 2 mol/l RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 3, 7

K 15, 0 ml kyseliny octové RS se přidá 60 ml lihu 96% R, 20 ml vody R, pH (2.2.3) se upraví amoniakem 17, 5 % R na hodnotu 3, 7 a zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Tlumivý roztok se síranem měďnatým o pH 4, 0

0, 25 g síranu měďnatého R a 4, 5 g octanu amonného R se rozpustí v kyselině octové zředěné RS a zředí se jí na 100, 0 ml.

Tlumivý roztok octanový o pH 4, 4

136 g octanu sodného R a 77 g octanu amonného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. Tento roztok se smíchá s 250, 0 ml kyseliny octové ledové R.

Tlumivý roztok hydrogenftalanový o pH 4, 4

2, 042 g hydrogenftalanu draselného R se rozpustí v 50 ml vody R, přidá se 7, 5 ml hydroxidu sodného 0, 2 mol/l RS a zředí se vodou R na 200, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 4, 5 (0, 05 mol/l)

6, 80 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí v 1000, 0 ml vody R. Hodnota pH (2.2.3) roztoku je 4, 5.

Tlumivý roztok s octanem sodným o pH 4, 5

63 g octanu sodného bezvodého R se rozpustí ve vodě R, přidá se 90 ml kyseliny octové R. pH (2.2.3) se upraví na hodnotu 4, 5 a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok jantaranový o pH 4, 6

11, 8 g kyseliny jantarové R se rozpustí ve směsi 600 ml vody R a 82 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok octanový o pH 4, 6

5, 4 g octanu sodného R se rozpustí v 50, 0 ml vody R, přidá se 2, 4 g kyseliny octové ledové R a zředí se vodou R na 100, 0 ml. Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3) roztoku.

Tlumivý roztok octanový o pH 4, 7

136, 1 g octanu sodného R se rozpustí v 500 ml vody R. 250 ml tohoto roztoku se smíchá s 250 ml kyseliny octové zředěné RS a dvakrát se vytřepe čerstvě připraveným a zfiltrovaným roztokem dithizonu R (0, 1 g/l) v chloroformu R. Potom se třepe s chloridem uhličitým R do získání bezbarvé organické vrstvy. Vodná vrstva se zfiltruje, aby se odstranily stopy chloridu uhličitého.

Tlumivý roztok octanový o pH 5, 0

Ke 120 ml roztoku kyseliny octové ledové R (6 g/l) se přidá 100 ml hydroxidu draselného 0, 1 mol/l RS a asi 250 ml vody R. Promíchá se a pH se upraví  roztokem kyseliny octové RS (6 g/l) nebo hydroxidem draselným 0, 1 mol/l RS na hodnotu 5, 0 a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 5, 2

1, 02 g hydrogenftalanu draselného R se rozpustí ve 30, 0 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 5, 5

54, 4 g octanu sodného R se rozpustí, je-li třeba zahřátím na 35 °C, v 50, 0 ml vody R. Po ochlazení se pomalu přidá 10 ml kyseliny octové bezvodé R, zamíchá se a zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 5, 5

Roztok 1. 13, 61 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. Roztok II. 35, 81 g hydrogenfosforečnanu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. 96, 4 ml roztoku I a 3, 6 ml  roztoku II se smíchají.

Tlumivý roztok fosforečnan-citronanový o pH 5, 5

56, 85 ml roztoku hydrogenfosforečnanu sodného bezvodého R (28, 4 g/l) se smíchá s 43, 15 ml roztoku kyseliny citronové R (21 g/l).

Tlumivý roztok octan-edetanový o pH 5, 5

250 g octanu amonného R a 15 g edetanu disodného R se rozpustí ve 400 ml vody R a přidá se 125 ml kyseliny octové ledové R.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 5, 8

1, 19 g hydrogenfosforečnanu sodného dihydrátu R a 8, 25 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok octanový o pH 6, 0

100 g octanu amonného R se rozpustí ve 300 ml vody R, přidá se 4, 1 ml kyseliny octové ledové R, je-li třeba, pH (2.2.3) se upraví amoniakem 17, 5% R nebo kyselinou octovou RS a potom se zředí vodou R na 500, 0 ml.

Tlumivý roztok diethylamoniumfosforečnanový o pH 6, 0

68 ml kyseliny fosforečné R se zředí vodou R na 500 ml. K 25 ml tohoto  roztoku se přidá 450 ml vody R a 6 ml diethylaminu R, je-li třeba, pH (2.2.3) se upraví diethylaminem R nebo kyselinou fosforečnou R na hodnotu 6 ± 0, 05 a zředí se vodou R na 500, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 6, 0

63, 2 ml roztoku hydrogenfosforečnanu sodného R (71, 5 g/l) se smíchá s 36, 8 ml roztoku kyseliny citronové R (21, 0 g/l).

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 6, 0 (1)

6, 8 g dihydrogenfosforečnanu sodného R se rozpustí ve vodě R, zředí se jí na 1000, 0 ml a upraví se pH (2.2.3) roztoku hydroxidem sodným koncentrovaným RS.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 6, 0 (2)

K 250, 0 ml dihydrogenfosforečnanu draselného 0, 2 mol/l RS se přidá 28, 5 ml hydroxidu sodného 0, 2 mol/l RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 6, 4

1, 79 g hydrogenfosforečnanu sodného R, 1, 36 g dihydrogenfosforečnanu draselného R a 7, 02 g chloridu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 6, 4 (1)

2, 5 g hydrogenfosforečnanu sodného R, 2, 5 g dihydrogenfosforečnanu sodného R a 8, 2 g chloridu sodného R se rozpustí v 950 ml vody R. Je-li třeba, pH (2.2.3) se upraví hydroxidem sodným 1 mol/l RS nebo kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l RS na hodnotu 6, 4 a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok hydrogenftalanový o pH 6, 4 (0, 5 mol/l)

100 g hydrogenftalanu draselného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3) hydroxidem sodným koncentrovaným RS.

Tlumivý roztok o pH 6, 5

60, 5 g hydrogenfosforečnanu sodného R a 46 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě R, přidá se 100 ml edetanu disodného 0, 02 mol/l RS a 20 mg chloridu rtutňatého R a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok imidazolový o pH 6, 5

6, 81 g imidazolu R a 1, 23 g síranu hořečnatého R se rozpustí v 752 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 1 mol/l RS. Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3) roztoku a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 6, 6

K 250, 0 ml dihydrogenfosforečnanu draselného 0, 2 mol/l RS se přidá 89, 0 ml hydroxidu sodného 0, 2 mol/l RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový s chloridem sodným o pH 6, 8

1, 0 g dihydrogenfosforečnanu draselného R, 2, 0 g hydrogenfosforečnanu draselného R a 8, 5 g chloridu sodného R se rozpustí v 900 ml vody R. Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3) a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 6, 8

77, 3 ml roztoku hydrogenfosforečnanu sodného R (71, 5 g/l) se smíchá s 22, 7 ml roztoku kyseliny citronové R (21 g/l).

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 6, 8 (1)

K 51, 0 ml roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného R (27, 2 g/l) se přidá 49, 0 ml roztoku hydrogenfosforečnanu sodného R (71, 6 g/l). Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3). Uchovává se při teplotě 2 °C až 8 °C.

Tlumivý roztok trometamolový o pH 6, 8 (1 mol/l)

60, 6 g trometamolu R se rozpustí ve 400 ml vody R, pH (2.2.3) se upraví kyselinou chlorovodíkovou R a zředí se vodou R na 500, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 7, 0

K 1000 ml roztoku hydrogenfosforečnanu sodného R (18 g/l) a chloridu sodného R (23, 0 g/l) se přidá takové množství roztoku dihydrogenfosforečnanu sodného R (7, 8 g/l) a chloridu sodného R (23 g/l), aby vznikl roztok o pH 7, 0 (asi 280 ml) (2.2.3). V tomto roztoku se rozpustí takové množství azidu sodného R, aby jeho koncentrace byla 0, 2 g/l.

Tlumivý roztok maleinanový o pH 7, 0

10, 0 g chloridu sodného R, 6, 06 g trometamolu R a 4, 90 g anhydridu kyseliny maleinové R se rozpustí v 900 ml vody R a upraví se pH (2.2.3) roztokem hydroxidu sodného R (170 g/l) na hodnotu 7, 0 a zředí se vodou R na 1000, 0 ml. Uchovává se při teplotě 2 °C až 8 °C. Je použitelný 3 dny.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 0

82, 4 ml roztoku hydrogenfosforečnanu sodného R (71, 5 g/l) a 17, 6 ml roztoku kyseliny citronové R (21 g/l) se smíchá.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 0 (1)

250, 0 ml dihydrogenfosforečnanu draselného 0, 2 mol/l RS se smíchá se 148, 2 ml roztoku hydroxidu sodného R (8 g/l). Je-li třeba, upraví se pH roztoku (2.2.3) a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 0 (2)

50, 0 ml roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného R (136 g/l) se smíchá se 29, 5 ml hydroxidu sodného I mol/l RS a zředí se vodou R na 100, 0 ml. Upraví se pH roztoku (2.2.3) na hodnotu 7, 0 ±0, 1.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 0 (3)

5 g dihydrogenfosforečnanu draselného R a 11 g hydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí v 900 ml vody R. pH (2.2.3) se upraví kyselinou fosforečnou zředěnou RS nebo hydroxidem sodným zředěným RS na hodnotu 7, 0 a zředí se vodou R na 1000, 0 ml a promíchá se.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 0 (4)

28, 4 g hydrogenfosforečnanu sodného bezvodého R a 18, 2 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě R a doplní se jí na 500, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 0 (0, 025 mol/l)

1 objemový díl tlumivého roztoku fosforečnanového o pH 7, 0 (0, 063 mol/l) se smíchá s 1, 5 objemových dílů vody R.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 0 (0, 03 mol/l)

5, 2 g hydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve 900 ml vody pro chromatografii R. pH (2.2.3) se upraví kyselinou fosforečnou R na hodnotu 7, 0 ±0, 1 a zředí se vodou pro chromatografii R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 0 (0, 063 mol/l)

5, 18 g hydrogenfosforečnanu sodného bezvodého R a 3, 65 g dihydrogenfosforečnanu sodného monohydrátu R se rozpustí v 950 ml vody R a pH (2.2.3) se upraví kyselinou fosforečnou R; roztok se zředí vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 0 (0, 067mol/l)

Roztok I. 0, 908 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. Roztok II. 2, 38 g hydrogenfosforečnanu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. 38, 9 ml roztoku I a 61, 1 ml  roztoku II se smíchá. Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3).

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 0 (0, I mol/l)

1, 361 g roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. Upraví se pH (2.2.3) roztokem hydrogenfosforečnanu sodného R (35 g/l).

Tlumivý roztok o pH 7, 2

k 250, 0 ml dihydrogenfosforečnanu draselného 0, 2 mol/l RS se přidá 175, 0 ml hydroxidu sodného 0, 2 mol/l RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml. Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3).

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 2

87, 0 ml roztoku hydrogenfosforečnanu sodného R (71, 5 g/l) se smíchá s 13, 0 ml roztoku kyseliny citronové R (21 g/l).

Tlumivý roztok fosforečnan-albuminový o pH 7, 2

10, 75 g hydrogenfosforečnanu sodného R, 7, 6 g chloridu sodného R a 10 g albuminu hovězího R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se upraví pH (2.2.3) hydroxidem sodným zředěným RS nebo kyselinou fosforečnou zředěnou RS.

Tlumivý roztok fosforečnan-albuminový o pH 7, 2 (1)

10, 75 g hydrogenfosforečnanu sodného R, 7, 6 g chloridu sodného R a 1 g albuminu hovězího R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se upraví pH (2.2.3) hydroxidem sodným zředěným RS nebo kyselinou fosforečnou zředěnou RS.

Tlumivý roztok fyziologický o pH 7, 2

8, 0 g chloridu sodného R, 0, 20 g chloridu draselného R, 0, 10 g chloridu vápenatého bezvodého R, 0, 1 g chloridu hořečnatého R, 3, 18 g hydrogenfosforečnanu sodného R a 0, 2 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok imidazolový o pH 7, 3

3, 4 g imidazolu R a 5, 8 g chloridu sodného R se rozpustí ve vodě R, přidá se 18, 6 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml. je-li třeba, upraví se pH (2.2.3).

Tlumivý roztok barbitalový o pH 7, 4

50 ml roztoku obsahujícího octan sodný R (19, 44 g/l) a barbital sodnou sůl R (29, 46 g/l) se smíchá s 50, 5 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 1 mol/l RS. Potom se přidá 20 ml roztoku chloridu sodného R (85 g/l) a zředí se vodou R na 250, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 7, 4

Viz odstavec Tlumivý roztok fosforečnanový s chloridem sodným o pH 7, 4 (1).

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 4

K 393, 4 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS se přidá 250, 0 ml roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného 0, 2 mol/l RS a promíchá se.

Tlumivý roztok trornetamolový o pH 7, 4

6, 08 g trometamolu R a 8, 77 g chloridu sodného R se rozpustí v 500, 0 ml vody destilované R. Přidá se 10, 0 g albuminu hovězího R, pH (2.2.3) se upraví kyselinou chlorovodíkovou R a zředí se vodou destilovanou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový s chloridem sodným o pH 7, 4 (1)

0, 6 g dihydrogenfosforečnanu draselného R, 6, 4 g hydrogenfosforečnanu sodného R a 5, 85 g chloridu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. je-li třeba, upraví se pH (2.2.3.).

Tlumivý roztok fosforečnanový s chloridem sodným o pH 7, 4

2, 38 g hydrogenfosforečnanu sodného R, 0, 19 g dihydrogenfosforečnanu draselného R a 8, 0 g chloridu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3).

Tlumivý roztok boritanový o pH 7, 5

2, 5 g chloridu sodného R, 2, 85 g tetraboritanu sodného R a 10, 5 g kyseliny borité R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3). Uchovává se při teplotě 2 °C až 8 °C.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 5 (0, 2 mol/l)

27, 22 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí v 930 ml vody R, pH (2.2.3) se upraví roztokem hydroxidu draselného R (300 g/l) na hodnotu 7, 5 a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7, 5 (0, 33 mol/l)

Roztok 1. 119, 31 g hydrogenfosforečnanu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. Roztok II. 45, 36 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. 85 ml roztoku I se smíchá s 15 ml roztoku II. Je-li třeba, upraví se pH (2.2.3).

Tlumivý roztok HEPES o pH 7, 5

2, 38 g HEPES R se rozpustí v asi 90 ml vody R. pH se upraví hydroxidem sodným RS na hodnotu 7, 5 a doplní se vodou R na 100 ml.

Tlumivý roztok trometamolový o pH 7, 5

7, 27 g trometamolu R a 5, 27 g chloridu sodného R se rozpustí ve vodě R, je-li třeba, upraví se pH (2.2.3) a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok trometamolový o pH 7, 5 (1)

Viz odstavec Tlumivý roztok trometamolový o pH 7, 5 (0, 05 mol/l).

Tlumivý roztok trometamolový o pH 7, 5 (0, 05 mol/l)

6, 057 g trometamolu R se rozpustí ve vodě R, pH (2.2.3) se upraví kyselinou chlorovodíkovou R a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok citronanový o pH 7, 8

10, 0 g citronanu sodného R a 5, 90 g chloridu sodného R se rozpustí v 900 ml vody R. pH (2.2.3) se upraví kyselinou chlorovodíkovou R a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 8, 0

K 50, 0 ml dihydrogenfosforečnanu draselného 0, 2 mol/l RS se přidá 46, 8 ml hydroxidu sodného 0, 2 mol/l RS a zředí se vodou R na 200, 0 ml.

Tlumivý roztok boritanový o pH 8, 0 (0, 0015 mol/l)

0, 572 g tetraboritanu sodného R a 2, 94 g chloridu vápenatého R se rozpustí v 800 ml vody R, pH (2.2.3) se upraví kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 8, 0 (1)

20 g hydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí v 900 ml vody R, pH (2.2.3) se upraví kyselinou fosforečnou a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 8, 0 (0, 02 mol/l)

K 50, 0 ml roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného 0, 2 mol/l RS se přidá 46, 8 ml roztoku hydroxidu sodného 0, 2 mol/l RS a zředí se vodou R na 500, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 8, 0 (0, 1 mol/l)

0, 523 g dihydrogenfosforečnanu draselného R a 16, 73 g hydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 8, 0 (1 mol/l)

136, 1 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí ve vodě R, upraví se pH (2.2.3) hydroxidem sodným 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok trometamolový o pH 8, 1

0, 294 g chloridu vápenatého R se rozpustí ve 40 ml trometamolu RS, upraví se pH (2.2.3) kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Tlumivý roztok trometamol-glycinový o pH 8, 3

6, 0 g trometamolu R a 28, 8 g glycinu R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. V čas potřeby se 1, 0 ml tohoto roztoku zředí vodou R na 10, 0 ml.

Tlumivý roztok barbitalový o pH 8, 4

8, 25 g barbitalu sodné soli R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok trometamol-albuminový o pH 8, 4

6, 1 g trometamolu R, 2, 8 g edetanu disodného R, 10, 2 g chloridu sodného R a 10 g albuminu hovězího R se rozpustí ve vodě R, pH (2.2.3) se upraví kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l RS na hodnotu 8, 4 a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok trometamolový s edetanem disodným o pH 8, 4

5, 12 g chloridu sodného R, 3, 03 g trometamolu R a 1, 40 g edetanu disodného R se rozpustí v 250 ml vody destilované R, pH (2.2.3) se upraví kyselinou chlorovodíkovou R na hodnotu 8, 4 a zředí se vodou destilovanou R na 500, 0 ml.

Tlumivý roztok trisacetatový o pH 8, 5

0, 294 g chloridu vápenatého R a 12, 11 g trometamolu R se rozpustí ve vodě R, pH (2.2.3) se upraví kyselinou octovou RS a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok barbitalový o pH 8, 6 (1)

1, 38 g barbitalu R, 8, 76 g barbitalu sodné soli R a 0, 38 g mléčnanu vápenatého R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok trometamolový o pH 8, 8 (1, 5 mol/l)

90, 8 g trometamolu R se rozpustí ve 400 ml vody R, upraví se pH (2.2.3) kyselinou chlorovodíkovou R a zředí se vodou R na 500, 0 ml.

Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 9, 0

1, 74 g dihydrogenfosforečnanu draselného R se rozpustí v 80 ml vody R, pH (2.2.3) se upraví hydroxidem draselným 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 9, 0

Roztok I. 6, 18 g kyseliny borité R se rozpustí v chloridu draselném 0, 1 mol/l RS a zředí se jím na 1000, 0 ml. Roztok II. Roztok hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS.

1000, 0 ml roztoku I se smíchá se 420, 0 ml roztoku II.

Tlumivý roztok o pH 9, 0 (1)

6, 20 g kyseliny borité R se rozpustí v 500 ml vody R, upraví se pH (2.2.3) hydroxidem sodným 1 mol/l RS (asi 41, 5 ml) a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok s chloridem amonným o pH 9, 5

33, 5 g chloridu amonného R se rozpustí ve 150 ml vody R, přidá se 42, 0 ml amoniaku 26% R a zředí se vodou R na 250, 0 ml. Uchovává se v polyethylenových obalech.

Tlumivý roztok s chloridem amonným o pH 10, 0

5, 4 g chloridu amonného R se rozpustí ve 20 ml vody R, přidá se 35, 0 ml amoniaku 17, 5% RS a zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Tlumivý roztok diethanolaminový o pH 10, 0

96, 4 g diethanolaminu R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 400 ml. Přidá se 0, 5 ml roztoku chloridu hořečnatého R (186 g/l), upraví se pH (2.2.3) kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 500, 0 ml.

Tlumivý roztok o pH 10, 9

6, 75 g chloridu amonného R se rozpustí v roztoku amoniaku 17, 5% RS a zředí se jím na 100, 0 ml.

Tlumivý roztok k úpravě celkové iontové síly

58, 5 g chloridu sodného R, 57, 0 ml kyseliny octové ledové R, 61, 5 g octanu sodného R a 5, 0 g kyseliny cyklohexylendinitrilotetraoctové R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 500, 0 ml. pH (2.2.3) se upraví roztokem hydroxidu sodného R (335 g/l) na hodnotu 5, 0 až 5, 5 a zředí se vodou destilovanou R na 1000, 0 ml.

Tlumivý roztok k úpravě celkové iontové síly (1)

Roztok (a). 210 g kyseliny citronové R se rozpustí ve 400 ml vody destilované R. pH (2.2.3) se upraví amoniakem 26% R na hodnotu 7, 0 a zředí se vodou destilovanou R na 1000, 0 ml. Roztok (b). 132 g hydrogenfosforečnanu amonného R se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 1000, 0 ml. Roztok (c). K suspenzi 292 g kyseliny edetové R v asi 500 ml vody destilované R se přidává asi 200 ml amoniaku 26% R do rozpuštění. pH (2.2.3) se upraví amoniakem 26% R na hodnotu 6 až 7 a zředí se vodou destilovanou R na 1000, 0 ml. Smíchají se stejné objemy roztoků (a), (b) a (c) a pH se upraví amoniakem 26% R na hodnotu 7, 5.