Český lékopis 1997

4.2.1   Základní látky pro odměrné roztoky

2001

Základní látky pro odměrné roztoky jsou označeny písmeny VR a připravují se následujícími postupy.

Bromičnan draselný VR

KBrO3 Mr167, 0 CAS 7758-01-2

Připravuje se překrystalizováním bromičnanu draselného R z vroucí vody R, krystaly se oddělí a suší se při 180 °C do konstantní hmotnosti.

Hydrogenftalan draselný VR

C8H5KO4 Mr 204, 2 CAS 877-24-7

Hydrogenftalan draselný R se překrystalizuje z vroucí vody R, krystaly se oddělí při teplotě nad 35 °C a suší se při 110 °C do konstantní hmotnosti.

Chlorid sodný VR

NaCI Mr58, 44 CAS 7647-14-5

Na jeden objemový díl nasyceného roztoku chloridu sodného R se přidají dva objemové díly kyseliny chlorovodíkové R. Vyloučené krystaly se promyjí kyselinou chlorovodíkovou RS, která se odstraní zahříváním na vodní lázni. Krystaly se suší při 300 °C do konstantní hmotnosti.

Kyselina benzoová VR

C7H6O2 Mr 122, 1 CAS 65-85-0

Připravuje se sublimací kyseliny benzoové R ve vhodném zařízení.

Kyselina sulfanilová VR

C6H7NO3S Mr 173, 2 CAS 121-57-3

Připravuje se překrystalizováním kyseliny sulfanilové R z vroucí vody R. Po filtraci se krystaly suší při 100 °C až 105 °C do konstantní hmotnosti.

Oxid arsenitý VR

As2O3, Mr197, 8 CAS 1327-53-3

Připravuje se sublimací oxidu arsenitého R ve vhodném zařízení. uchovává se nad silikagelem bezvodým R.

Uhličitan sodný VR

Na2CO3 Mr106, 0 CAS 497-19-8

Nasycený roztok uhličitanu sodného R se při pokojové teplotě zfiltruje, potom se pomalu do filtrátu zavádí plynný oxid uhličitý R a míchá se do vychladnutí. po 2 h se vzniklá sraženina zfiltruje přes filtr ze slinutého skla, promyje se ledovou vodou R nasycenou oxidem uhličitým. Po vysušeni při 100 °C až 105 °C se zahřívá za občasného míchání při 270 °C až 300 °C do konstantní hmotnosti.

Zinek VR

Zn Ar 65, 4 CAS 7440-66-6

Obsah zinku je nejméně 99, 9 %.