Český lékopis 1997

3.2.2 Plány zkoušky

Pro optimalizaci plánu zkoušky jsou užitečné následující úvahy:

  1. poměr mezi sklonem regresní přímky a reziduální chybou by měl být pokud možno co největší,
  2. rozsah dávek by měl být pokud možno co největší,
  3. regresní přímky by měly být pokud možno co nejblíže, tj. předpokládaná účinnost by měla být dobrým odhadem skutečné účinnosti.

Přiřazení pokusných jednotek (zvířat, zkumavek apod.) jednotlivým ošetřením může být provedeno různým způsobem.