Český lékopis 1997

3.3.3.2 Plán (hd)

Vzorce jsou až na drobné rozdíly stejné jako v případě plánu (hd + 1).

Validita zkoušky, účinnost a interval spolehlivosti jsou popsány v části 3.3.4 a 3.3.5.