Český lékopis 1997

3.3.5   Odhad účinnosti a její meze spolehlivosti