Český lékopis 1997

3.3.5.1 Plán (hd + 1)

Společný průsečík a' se vypočítá podle vzorce:

a' = (2d+1)B + (2d-3)ha

h(2d-3) + 2d + 1

(3.3.5.1-1)

Sklon pro standard (podobně i pro ostatní přípravky):

b'S = 6LS - 3d(d+1)a'

2d3+ 3d2 + d

(3.3.5.1-2)

Relativní účinnost každého přípravku se pak vyčte jako podíl:

R'T = b'T

b's

(3.3.5.1-3)

Vynásobením relativní účinnosti RT očekávanou účinností AT se dostane odhadovaná účinnost RT(=R'TAT). Jsou-li rozdíly mezi sousedními dávkami referenčního přípravku (IS) a zkoušeného přípravku (IT) různé, je nutno účinnost RT vynásobit podílem IS/IT. Na rozdíl od modelu rovnoběžnosti se při výpočtech v modelu sklonu nepoužívá antilogaritmus.

Interval spolehlivosti pro R'T se vypočítá:

CR'T - K' ± √ (C -1)(CR'T2 +1) + K' (K' -2CR'T) ,

(3.3.5.1-4)

kde je   C =

b'S2

    a     K' = (C -1)V2

b'S2 - s2t2V1

V1 a V2 jsou čísla vztahující se k rozptylu a kovarianci čitatele a jmenovatele R'T.

V1 =

6

1

+

3

n(2d+1)

d(d+1) 2(2d+1) + hd(d -1)

(3.3.5.1-5)

V2 =

3d(d+1)

(3d+1)(d+2) + hd(d -1)

(3.3.5.1-6)

Meze spolehlivosti se vynásobí faktorem Aa pokud je to třeba i IS/IT.