Český lékopis 1997

4.2 Probitová metoda

Funkci tvaru S lze převést na lineární tvar, pokud se nahradí odpovědi (tj. podíl pozitivních odpovědí ve skupině) odpovídající hodnotou kumulativní distribuční funkce standardního normálního rozdělení. Tato hodnota se obvykle nazývá "normit" a nabývá hodnot od - do . Dříve bylo doporučováno přičíst 5 a tato získaná hodnota byla nazývá­na „probit". Tato úprava zjednodušila ruční provádění výpočtů tím, že se vyhnula záporným hodnotám. S rozvojem výpočetní techniky ztratila tato potřeba přičítat k normitům 5 praktický význam. Pro dále popsanou metodu tedy bude vhodnější používat název „normitová metoda". Pojem probitová analýza je široce rozšířen, a proto se v této stati z historických důvodů tento název používá.

Po linearizaci odpovědí by se mohlo k hodnocení použít metody pro model rovnoběžného sklonu, popsané v části 3.2. Není však splněn požadavek na homogenitu rozptylů pro každou dávku. Rozptyl je minimální pro normit = 0 a zvětšuje se vzdalováním normitu od nuly na obě strany. Proto je nutno použít pro odpovědi v prostřední části větší váhy a nižší váhy pro okrajové části číselné osy normitů. Dále je popsána takováto metoda analýzy rozptylu, odhadu účinnosti a intervalů spolehlivosti.

Tab. 4.2.1-I První pracovní tabulka

(1)

Dávka

(2)

n

(3)

r

(4)

x

(5)

p

(6)

Y

(7)

Φ

(8)

Z

(9)

y

(10)

w

(11)

wx

(12)

wy

(13)

wx2

(14)

wy2

(15)

wxz

S

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

∑ =

.

.

.

∑ =

.

.

.

∑ =

.

.

.

∑ =

.

.

.

∑ =

.

.

.

∑ =

T

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

∑ =

.

.

.

∑ =

.

.

.

∑ =

.

.

.

∑ =

.

.

.

∑ =

.

.

.

∑ =

atd.

Tab. 4.2.1-II Druhá pracovní tabulka

(1)

∑ w

(2)

∑ wx

(3)

∑ wy

(4)

∑ wx2

(5)

∑ wy2

(6)

∑ wxy

(7)

Sxx

(8)

Sxy

(9)

Syy

(10)

x

(11)

y

(12)

a

S

T

atd.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

∑ =

.

.

.

∑ =

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.