Český lékopis 1997

4.2.3   Odhad účinnosti a její meze spolehlivosti

Pokud nebyly nalezeny žádné odchylky od předpokladu linearity a rovnoběžnosti, je možno vypočítat logaritmus relativní účinnosti:

M'T =   aT - aS

b

(4.2.3-1)

a dále tento výraz odlogaritmovat. Dále se položí t = 1,96 a s = 1. Meze spolehlivosti se pak získají odlogaritmováním výrazu:

CM'T - (C -1)(xS - xT) ± √(C -1)(VSxx + C(M'T - xS + xR)2)

(4.2.3-2)

kde

C =   b2 ∑ Sxx

b2 ∑ Sxx - s2t2

a

V =   1 +   1

w

w

 S  T