Český lékopis 1997

4.2.4   Chybné zkoušky

Je-li test odchylky od linearity, viz část 4.2.2, statisticky významný, měla by se příslušná zkouška zamítnout jako nevyhovující. Někdy může být důvod předpokládat, že k této odchylce přispívají další v průběhu zkoušky nekontrolovatelné nebo nekontrolované vlivy. Pak je možné zkoušku zachovat s mírnou modifikací hodnocení jejích výsledků. Za t se položí kritická hodnota t-rozdělení (p = 0,05) se stejným počtem stupňů volnosti jako v testu linearity (N-2h) a s se změní tak, že je:

s2 =   χL2
(N-2h)

(tato hodnota bude obvykle větší než 1).

Testové kritérium pro test rovnoběžnosti je pak podíl

F =   χR2
(h-1)s2

který má F rozdělení s h-1 a N-2h stupni volnosti. Statistická významnost podílu F se otestuje na hladině významnosti 0,05.