Český lékopis 1997

4.3 Logitová metoda

Jak již bylo řečeno v části 4.1, je někdy vhodnější použít logitovou metodu. Jméno je odvozeno od logitové funkce, která je inverzní k logistickému rozložení. Postup odhadu je podobný, jako byl popsán u probitové metody, pouze s následující modifikací funkcí Φ a Z:

Φ =   1

1+ e-Y

(4.3-1)

Z =   e-Y

(1+ e-Y)2

(4.3-2)