Český lékopis 1997

4.5   Medián efektivní dávky

U některých typů zkoušek je požadováno získání odhadu mediánu efektivní dávky, což je dávka, na kterou odpoví 50 % jednotek. Probitovou metodu je možno použít i pro stanovení mediánu efektivní dávky (ED50), ale protože není potřeba tuto dávku vyjádřit relativně vzhledem ke standardu, jsou příslušné vzorce mírně odlišné.

Poznámka: Standard by měl být do zkoušky nezávazně též zahrnut, aby bylo možno ověřit validitu zkoušky. Obvykle se zkouška považuje za validní, pokud je vypočtená hodnota ED50 standardu dostatečně blízko jeho předpokládané hodnotě. Co to znamená „dostatečně blízko", závisí na požadavcích uvedených v jednotlivých článcích.

Tabulky pro odpovědi zkoušeného vzorku a nezávazně i standardu jsou v části 4.2.1. Test linearity je popsán v části 4.2.2. Test rovnoběžnosti není pro tento typ zkoušky nutný. Odhad ED50 zkoušeného přípravku T, podobně i pro ostatní přípravky, se získá podle popisu v části 4.2.3, ale s následující modifikací vzorců 4.2.3-1 a 4.2.3-2:

M'T =   -aT

b

(4.5-1)

a

CM'T - (C -1)xR ± √(C -1)(VSxx + C (M''T - xT)2)

(4.5-2)

kde V =  1 a C zůstane nezměněné.
w
 T