Český lékopis 1997

5.1.1   Dvoudávková vícenásobná zkouška úplně znáhodněná

Stanovení účinnosti kortikotropinu podkožním podáním potkanům

Standard se podával v dávkách 0,25 a 1,0 jednotek na 100 g tělesné hmotnosti. Testovaly se dva přípravky, oba o předpokládané účinnosti 1 jednotka na miligram. Přípravky se tedy podávaly ve stejných dávkách jako standard. Jednotlivé odpovědi a jejich průměry jsou v tabulce 5.1.1-I. Grafická prezentace nevzbuzuje žádné pochybnosti o homogenitě rozptylů a normalitě dat, ale otvírá otázku o platnosti předpokladu rovnoběžnosti u přípravku U.

Tab. 5.1.1-I Odpovědi y množství kyseliny askorbové (mg) ve 100 g nadledvin

Standard S

Přípravek T

Přípravek U

 

S1

S2

T1

T2

U1

U2

 

300

289

310

230

250

236

310

221

290

210

268

213

330

267

360

280

273

283

290

236

341

261

240

269

364

250

321

241

307

251

328

231

370

290

270

294

390

229

303

223

317

223

360

269

334

254

312

250

342

233

295

216

320

216

306

259

315

235

265

265

průměr

332,0

248,4

329,9

244,0

282,2

250,0

Obr. 5.1.1-I

Vzorce v tabulce 3.2.3-I a 3.2.3-II vedou k hodnotám:

PS = 580,4 LS = -41,8
PT = 567,9 LT = -39,95
PU = 532,2 LU = -16,1
HP = 10 = 5

2

HL = 120 = 20

6

Analýza rozptylu se dokončí za pomoci vzorců z tabulek 3.2.3-III a 3.2.3-IV, viz tabulka 5.1.1-II.

Tab.5.1.1-II Analýza rozptylu

Zdroj variability

Stupně volnosti

Součet čtverců

Průměrný čtverec

F-statistika

Pravděpodobnost

přípravek

regrese

nerovnoběžnost

2

1

2

6256,6

63 830,8

8218,2

3128,3

63 830,8

4109,1

 

83,38

5,37

 

0,000

0,007

ošetření

reziduální chyba

5

54

78 305,7

41 340,9

 

765,57

celkem

59

119 646,6

Analýza potvrdila silnou lineární závislost. Odchylka od předpokladu rovnoběžnosti je také silně významná (p = 0,0075). To se dalo očekávat již z grafické prezentace, kde závislost na dávce není u přípravku U paralelní se závislostí na standardu. Tento přípravek se tedy z analýzy vyloučí a výpočet se zopakuje pouze pro přípravek T a standard S .

Tab.5.1.1-III Analýza rozptylu bez přípravku U

Zdroj variability

Stupně volnosti

Součet čtverců

Průměrný čtverec

F-statistika

Pravděpodobnost

přípravek

regrese

nerovnoběžnost

1

1

1

390,6

66 830,6

34,2

390,6

66 830,6

34,2

 

90,5

0,05

 

0,000

0,831

ošetření

reziduální chyba

3

36

67 255,5

26 587,3

 

738,54

celkem

39

93 842,8

Výsledky analýzy bez přípravku U jsou v souladu s požadavky linearity a rovnoběžnosti, může se tedy přistoupit k výpočtu účinnosti. Vzorce z části 3.2.5 dají následující výsledky:

Pro společný sklon

b =   20 x (-41,8 - 39,95) = - 58,970

ln 4 x 10 x 2

logaritmus relativní účinnosti

M'T =  567,9 - 580,4 = 0,1060

2 x (-58,970)

C =

 66 830,6

= 1,0476

66 830,6 - 738,54 x 2,0282

V =

 66 830,6

= 0,9609

(-58,970)2 x 2 x 10

a logaritmus mezí spolehlivosti

1,0476 x 0,1060 ± √0,0476 x (1,0476 x 0,10602 + 2 x 0,9609) = 0,1110 ± 0,3034

Po odlogaritmování se získá relativní účinnost 1,11 s 95% intervalem spolehlivosti od 0,82 do 1,51.

Po vynásobení předpokládanou účinností přípravku T se získá účinnost 1,11 jednotky/mg s mezemi spolehlivosti od 0,82 do 1,51 jednotek/mg.