Český lékopis 1997

5.3.2   Logitová analýza a jiné typy analýzy testu proti referenčnímu vzorku

V této části jsou uvedeny výsledky analýz dat z části 5.3.1 získané logitovou analýzou a jinými klasickými metoda­mi. Následující příklad by měl být spíše považován za cvičení než za alternativní řešení příkladu v části 5.3.1. Jiný tvar křivky by měl být použit pouze, pokud pro to existují dostatečné empirické nebo teoretické důvody.

Tab. 5.3.2.-I Výsledky použití alternativních křivek

Logit

Gompit

Sinit (*)

Φ

Z

sklon b

X2 linearity

X2 rovnoběžnosti

účinnost

dolní mez

horní mez

1
1 + e-Y

e-Y
(1 + e-Y)2

4,101

2,15

0,0066

162,9

121,1

221,1

1 - e-eY

eY-eY

2,590

3,56

0,168

158,3

118,7

213,3

1 sinY + 1
2 2

1 cosY
2

1,717

1,50

0,0010

155,8

122,6

200,7

(*) Je-li Y < - 1 p, pak Φ = 0 a Z = 0 a je-li Y > - 1 p, pak Φ = 1 a Z = 0.
2 2