Český lékopis 1997

6.2   Vážený průměr výsledků zkoušek

Podmínky použití této metody:

  1. odhady účinnosti jsou z nezávislých zkoušek,
  2. v každé zkoušce je C blízké 1 (menší než 1,1),
  3. počet stupňů volnosti jednotlivých reziduálních chyb není menší než 6, pokud možno je větší než 15, 4. jednotlivé odhady účinnosti tvoří homogenní skupinu. Test homogenity je popsán v části 6.2.2.

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, metodu nelze použít. Metody v následující části 6.3 mohou sloužit k získání nejlepšího odhadu průměrné účinnosti jako předpokládané účinnosti pro další zkoušky.