Český lékopis 1997

6.2.1   Výpočet váhových koeficientů

Po vyhodnocení každé z n' nezávislých validních zkoušek je k dispozici n' hodnot M a příslušných mezí spolehli­vosti. Pro každou zkoušku se určí délka intervalu spolehlivosti L jako rozdíl horní a dolní meze. Váha W pro každou hodnotu M se vypočte pomocí vzorce 6.2.1-I, kde t je stejná hodnota jako při výpočtu mezí spolehlivosti:

W = 4t2

L2

(6.2.1-1)