Český lékopis 1997

6.3   Nevážená kombinace výsledků zkoušek

Nejjednodušší způsob kombinace n' odhadů M z n' zkoušek je vypočítat průměr M a jeho směrodatnou odchylku odhadnout jako

s2M‾ ∑(M - M)2

n(n - 1)

(6.3-1)

Meze spolehlivosti pak jsou

M ± tsM

(6.3-2)

kde t má (n'- 1) stupňů volnosti. Počet n' odhadů M je obvykle malý, proto bývá hodnota t poměrně velká.