Český lékopis 1997

6.4   Příklad vážené průměrné účinnosti a jejich mezí spolehlivosti

V tabulce 6.4-I je šest nezávislých odhadů účinnosti stejného přípravku společně s jejich 95% intervaly spolehlivosti a s počtem stupňů volnosti jejich reziduálních směrodatných odchylek. Podmínky 1, 2 a 3 části 6.2 jsou splněny. Loga­ritmy účinností a váhy jsou vypočteny tak, jak je popsáno v části 6.2.

Tab. 6.4-I Odhady účinnosti a intervaly spolehlivosti šesti nezávislých zkoušek.

Odhad účinnosti

(m.j./lahvičku)

Dolní mez

(m.j./lahvičku)

Horní mez

(m.j./lahvičku)

Stupně volnosti

 

ln účinnosti M

 

Váhy W

 

18 367

18 003

18 064

17 832

18 635

18 269

17 755

17 415

17 319

17 253

170959

17 722

19 002

18 610

18 838

18 429

19 339

18 834

20

20

20

20

20

20

9,8183

9,7983

9,8017

9,7887

9,8328

9,8130

3777,7

3951,5

2462,5

4003,0

3175,6

4699,5

Homogenita odhadů účinnosti je hodnocena vzorcem 6.2.2-1, který poskytuje hodnotu X2 = 4,42, který má 5 stupňů volnosti, což není statisticky významné (p = 0,49). Podmínky jsou tedy splněny.

Vážený průměr vypočtený vzorcem 6.2.3-1 je roven 9,8085.

Vzorec 6.2.3-2 poskytuje odhad směrodatné odchylky 0,00673. Přibližné 95% meze spolehlivosti od 9,7951 do 9,8218 se získají ze vzorce 6.2.3-3, kde t má 120 stupňů volnosti.

Po odlogaritmování je odhad účinnosti rovný 18 187 m.j./lahvičku a 95% meze spolehlivosti od 17 946 do 18 431 m.j./lahvičku.