Český lékopis 1997

7.2   Heterogenita rozptylů

Heterogenitu rozptylů se vždy nepodaří odstranit jednoduchou transformací odpovědí. Vhodnou cestou k řešení to­hoto problému je použití vážené lineární regrese. K získání nevychýlených odhadů se za váhu pozorování použijí pře­vrácené hodnoty rozptylů chyb. Protože skutečná hodnota rozptylu chyby není vždy známa, může být použita iterační metoda opakovaného vážení. Výpočet intervalů spolehlivosti ale přináší další problémy.