Český lékopis 1997

8.1   Tabulka kritických hodnot F-rozdělení

sv1

sv2 ↓

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

8

 

10

 

12

 

15

 

20

 

 

10

 

4,965

10,044

4,103

7,559

3,708

5,994

3,478

5,994

3,326

5,636

3,217

5,386

3,072

5,057

2,978

4,849

2,913

4,706

2,845

4,558

2,774

4,405

2,538

3,909

12

 

4,747

9,330

3,885

6,927

3,490

5,953

3,259

5,412

3,106

5,064

2,996

4,821

2,849

4,499

2,753

4,296

2,687

4,155

2,617

4,010

2,544

3,858

2,296

3,361

15

 

4,543

8,683

3,682

6,359

3,278

5,417

3,056

4,893

2,901

4,556

2,790

4,318

2,641

4,004

2,544

3,805

2,475

3,666

2,403

3,522

2,328

3,372

2,066

2,868

20

 

4,351

8,096

3,493

5,849

3,098

4,938

2,866

4,431

2,711

4,103

2,599

3,871

2,447

3,564

2,348

3,368

2,278

3,231

2,203

3,088

2,124

2,938

1,843

2,421

25

 

4,242

7,770

3,385

5,568

2,991

4,657

2,759

4,177

2,603

3,855

2,490

3,627

2,337

3,324

2,236

3,129

2,165

2,993

2,089

2,850

2,007

2,699

1,711

2,169

30

 

4,171

7,562

3,316

5,390

2,922

4,510

2,690

4,018

2,534

3,699

2,421

3,473

2,266

3,173

2,165

2,979

2,092

2,843

2,015

2,700

1,932

2,549

1,622

2,006

50

 

4,034

7,171

3,183

5,057

2,790

4,199

2,557

3,720

2,400

3,408

2,286

3,186

2,130

2,890

2,026

2,698

1,952

2,563

1,871

2,419

1,784

2,265

1,438

1,683

 

3,841

6,635

2,996

4,605

2,605

3,782

2,372

3,319

2,214

3,017

2,099

2,802

1,938

2,511

1,831

2,321

1,752

2,185

1,666

2,039

1,571

1,878

1,000

1,000

Pokud je pozorovaná hodnota větší než tabelovaná, je test považován za statisticky významný (horní řádek, p = 0,05) nebo vysoce statisticky významný (dolní řádek, p = 0,01). sv1 je počet stupňů volnosti čitatele a sv2 jmeno­vatele.

Počítačový postup: Nechť F je vypočtená testovací statistika, sv1, sv2 výše popsané stupně volnosti a pi = p = 3,14159265358979... . Následující program vypočte odpovídající p-hodnotu.

Je-li sv1 sudé Je-li sv1 liché a sv2 sudé Je-li sv1 sudé a sv2 liché

x=sv1/(sv1 + sv2/F)

s=1: t=1

for i=2 to (sv1-2) step 2

    t=t*x* (sv2+i -2) /i

    s=s+t

next i

p=s* (1- x) ^ (sv2/2)

 

 

 

 

 

x=sv2/(sv2 + sv1*F)

s=1: t=1

for i=2 to (sv2-2) step 2

    t=t*x* (sv1+i -2) /i

    s=s+t

next i

p=1-s* (1- x) ^ (sv1/2)

 

 

 

 

 

x=atn(sqr(sv1*F/sv2))

cs=cos(x) : sn=sin(x) : x=x/2

s=0 : t=sn*cs/2 : v=0 : w=1

for i=1 to (sv2-1) step 2

    s=s+t

    t=t*i/ (i + 1)*cs*cs

next i

for i=1 to (sv1-2) step 2

    v=v+w

    w=w*(sv2+i) / (i+2)*sn*sn

next i

p=1+ (t*sv2*v-x-s)/pi*4